Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Infectieziekte melden

 

De meldingsplicht voor infectieziekten is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In deze wet zijn besmettelijke ziekten benoemd, die bij  vaststelling moeten worden gemeld bij de GGD. Ook is het mogelijk het melden van uitbraken of BRMO digitaal te doen via MUIZ.

Artsen en laboratoria die een besmettelijke ziekte vaststellen, moeten dat aan de GGD melden. Een aantal ziekten (MERS-coronavirus, pokken, polio, SARS en virale hemorragische koorts) dient meteen bij vermoeden gemeld te worden.

Zorginstellingen 

Melden via MUIZ

Het melden van uitbraken of BRMO is voortaan ook digitaal mogelijk via MUIZ. MUIZ staat voor Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO. MUIZ is een gebruiksvriendelijk, beveiligde webapplicatie, alle meldingsplichtige infectieziekten (conform art. 26 Wpg) en BRMO kunnen hier gemeld worden. 

Bijzonder is dat niet alleen aan de GGD wordt gemeld, maar een melding van een uitbraak ook te zien is voor alle andere aangesloten zorginstellingen in de regio. Door op deze transparante manier samen te werken, voorkomen we in de toekomst de verspreiding van infectieziekten en BRMO. Zorginstellingen kunnen zo tijdiger preventiemaatregelen treffen bij bijvoorbeeld een overname van een client.  

Welke baten ondervinden instellingen die het Meldpunt gebruiken?

De bovenstaande doelstellingen worden concreet in de volgende punten:

  • gemakkelijk digitaal melden van uitbraken/BRMO in eigen tijd aan de GGD, andere instellingen en zo nodig aan het RIVM (SO-ZI/AMR);
  • verspreiding infectieziekten/ BRMO voorkomen door onderlinge transparantie;
  • bevorderen van patiëntveiligheid en besparing op zorg- en personeelskosten; 
  • netwerkversterking van professionals onderling door het bevordering van contacten tussen zorginstellingen; 
  • realtime’ overzicht van uitbraken in de regio;
  • versterking van regionale infectiepreventie en ‘awareness’ op uitbraken;
  • regionale rapportage door de GGD aan instellingen met trends in de regio;
  • gebruik van opgeslagen data in MUIZ per organisatie/ instelling voor interne analyse. 

Wat zijn de jaarlijkse kosten voor MUIZ?

MUIZ wordt ieder jaar kosteloos aangeboden door GGD regio Utrecht voor zorginstellingen in onze regio. 

Inhoudelijke vragen

Bij vragen over het voortraject, de realisatie en de ingebruikname van de webapplicatie, kunt u contact opnemen met de projectleiders via muiz@ggdru.nl.  

Digitale melding maken via MUIZ

Zorgprofessionals van aangesloten instellingen kunnen digitaal een melding maken van een uitbraak of BRMO via muizbrmo.nl

Het melden van infectieziekten voor instellingen

Kijk voor melden infectieziekten voor instellingen op de pagina zorginstellingen

Bereikbaarheid afdeling Infectieziektebestrijding

Voor algemene infectieziekten bel 030-608 60 86. Voor intercollegiaal overleg corona bel 030-608 60 77. Buiten kantooruren kan de Meldkamer Ambulance (MKA) Utrecht (030-219 94 45) de dienstdoend arts infectieziektebestrijding voor u oproepen. De dienstdoend arts neemt dan binnen 15 minuten contact met u op.