Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Forensische geneeskunde

 

Een aantal artsen van de GGD is door de gemeente aangesteld als gemeentelijk lijkschouwer. Deze artsen zijn geregistreerd als forensisch arts en hebben een 24-uursdienst voor gemeentelijke lijkschouw.
De lijkschouwer is oproepbaar via het telefoonnummer 030 - 608 60 18. Bij 2x geen gehoor is de achterwacht oproepbaar via 030 - 608 60 19.

Twijfel over natuurlijk overlijden

Huisartsen of specialisten die twijfelen of hun patiënt aan een natuurlijke dood is gestorven nemen contact op met de dienstdoende gemeentelijke lijkschouwer. De lijkschouwer stelt zich nadrukkelijk op als vraagbaak voor collega’s. Begrippen als natuurlijke en niet-natuurlijke dood zijn niet voor alle artsen even duidelijk. Pas bij een melding van niet-natuurlijk overlijden doet de lijkschouwer samen met de recherche onderzoek naar de aard en omstandigheden van het overlijden. Dit gebeurt in opdracht van de Officier van Justitie. Om geen sporen verloren te laten gaan is het van belang dat het lichaam en de omgeving ervan intact en onaangeroerd blijven. De lijkschouwer onderzoekt de doodsoorzaak en gaat na of er een strafbaar feit is gepleegd samen met de recherche en forensische opsporing. De lijkschouwer brengt in geval van een niet-natuurlijke dood verslag uit aan de Officier van Justitie en zorgt voor de afgifte van de overlijdenspapieren.

Euthanasie

De lijkschouwer wordt ook ingeschakeld na het verrichten van euthanasie. De lijkschouwer gaat na of de arts die de euthanasie uitvoert voldaan heeft aan de wettelijk vastgestelde zorgvuldigheidseisen. Het is wenselijk een voormelding te doen, bij voorkeur enige uren tevoren; dit kan een vlotte afwerking bevorderen. Na het intreden van de dood roept de euthanaserend arts de lijkschouwer op. De lijkschouwer komt dan naar de praktijk of gaat desgewenst rechtstreeks naar het huis van de overledene. Daar bespreekt hij het dossier met de behandelend arts. Hij vergewist zich ervan of aan alle formaliteiten is voldaan en schouwt de overledene. Vervolgens treedt de lijkschouwer in overleg met de Officier van Justitie. Als deze het lichaam heeft vrijgegeven kan de begrafenisondernemer gewaarschuwd worden. Om aangifte te kunnen doen van het overlijden moet de begrafenisondernemer eerst een verlof tot begraven of cremeren ophalen bij de Officier van Justitie in Utrecht. De lijkschouwer stuurt de papieren naar de Toetsingscommissie Euthanasie in Arnhem. Als euthanasie overwogen wordt kunt u op de site van het KNMG de modelformulieren downloaden.

Nader onderzoek doodsoorzaken

Behandelend artsen zijn sinds 1 januari 2010 verplicht elk overlijden van een minderjarige tot 18 jaar te melden bij de dienstdoend lijkschouwer. Indien er sprake is van een onverklaard overlijden kan er nader onderzoek plaatsvinden naar de doodsoorzaak. Hierbij worden een kinderarts, een patholoog en zo nodig andere specialisten betrokken.

Gerechtelijke sectie

Soms beslist de Officier van Justitie om inwendig onderzoek te laten uitvoeren op het lichaam van een overledene. Informatie over de gerechtelijke sectie voor nabestaanden vindt u in de brochure Informatie voor nabestaanden.