Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Advies en ondersteuning professionals

 

Voor verschillende professionals kan de GGD een adviserende rol vervullen. Zo kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van hitteberichten en kunt u voor informatie over vaccinaties van beroepsgroepen bij de afdeling Reisadvies terecht. De OGGZ van GGD regio Utrecht werkt voor gemeenten en ketenpartners. Indien u als gemeente of (zorg)organisatie wilt overleggen over de maatschappelijke zorg/OGGZ in uw gemeente of informatie wilt hebben over maatwerk, dan kunt u contact opnemen met de afdeling OGGZ.

Hittewaarschuwingen

Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden, kan dit leiden tot een verminderd welzijn en gezondheidsproblemen. Om tijdig voorbereidingen te kunnen treffen voor periodes van aanhoudende warmte, zullen ook dit jaar de (voor)waarschuwingen van het KNMI aan de GGD’en worden doorgestuurd.

Vaccinatie beroepsgroepen

Sommige beroepsgroepen lopen een groter risico op een infectieziekte.
Hepatitis A, hepatitis B en tetanus zijn infectieziekten die door middel van vaccinatie te voorkomen zijn.
Neemt u contact op met de GGD regio Utrecht voor informatie over uw beroepsgroep. Wij kunnen u adviseren en vaccineren.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) van de GGD regio Utrecht richt zich op sociaal kwetsbare mensen. Het betreft mensen die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden, daar soms of vragen, of de zorg juist mijden. Zij leiden een gemarginaliseerd bestaan en zijn onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. De OGGZ van de GGD regio Utrecht werkt samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente en woningbouwcorporaties.

Zwanger of nog niet zwanger?

Jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind kunnen tijdens en na hun zwangerschap gebruik maken van het programma VoorZorg. Dit programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die voor de eerste keer zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Tijdens en na de zwangerschap kunnen deze groep vrouwen via VoorZorg hulp en ondersteuning krijgen. Het programma VoorZorg is gratis.  Aanmelden van cliënten voor VoorZorg kan via voorzorg@ggdru.nl 

Het programma Nú Niet Zwanger ondersteunt mensen (m/v) in een complexe/kwetsbare situatie een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. (Zorg)professionals begeleiden cliënten actief.  Meer weten? Neem dan contact op met Sanne de Loor (projectleider) via: sdeloor@ggdru.nl Aanmelden van cliënten kan via nnz@ggdru.nl

Woningbouwverenigingen: aanpak vocht- en schimmelproblemen

Woningbouwverenigingen hebben zo nu en dan te maken met vocht en/of schimmelklachten van huurders. Soms is er sprake van lekkage of zijn er bouwkundige gebreken aan de woning. Soms ligt de oorzaak aan hoe de bewoners leven in hun woning. De GGD adviseert woningbouwverenigingen in eerste instantie de Aedes handreiking voor de aanpak van vocht en schimmel te volgen. Bekijk de handreiking van Aedes hier.

Huurders kunnen voor meer informatie worden verwezen naar de website www.GGDleefomgeving.nl.
Wilt u graag overleg? Bel dan met het team Milieu en Gezondheid van de GGD. Op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur via telefoonnummer: 030-850 78 79

Wilt u meer lezen over wat het team Milieu en Gezondheid doet kijk dan op de pagina Milieu en gezondheid.