Ga naar de inhoud

Woningvervuiling

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. De omwonenden hebben last van de stank of het ongedierte. Of ze maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden.

Wie kunt u melden?

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen of dat er sprake is van problematisch verzamelen( Hoarding disorder). De omwonenden hebben last van stank, ongedierte en dergelijke of maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden. Zowel burgers als hulp/dienstverlenende organisaties kunnen een melding doen.  

Hoe kunt u een woningvervuiling melden?

U kunt bellen via telefoonnummer 030-608 60 86 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur), of via e-mail naar whp@ggdru.nl. Mocht u zich echter zorgen maken, vragen of advies nodig hebben, dan kunt u tijdens kantooruren ook altijd contact opnemen met ons via 033-467 82 53.