Ga naar de inhoud

Woningvervuiling

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. De omwonenden hebben last van de stank of ongedierte. Of ze maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden.

Wie kunt u melden?

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen of dat er sprake is van problematisch verzamelen( Hoarding disorder). De omwonenden hebben last van de stank, ongedierte en dergelijke of maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden. Zowel burgers als hulp/dienstverlenende organisaties kunnen een melding doen.  

Hoe kunt u een woningvervuiling melden?

U kunt bellen via telefoonnummer 030-608 60 86 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur), of via e-mail naar whp@ggdru.nl. Mocht u zich echter zorgen maken, vragen of advies nodig hebben, kunt u tijdens kantooruren ook altijd contact opnemen met een OGGZ medewerker via 033-467 82 53.