Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Zorg en overlast

 

Er zijn mensen die geestelijke of andere zorg nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen. In hun leven spelen veel problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Hulpverleners proberen deze mensen (soms ongevraagd) zo goed mogelijk te helpen. Dit heet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

De OGGZ van de GGD richt zich op sociaal kwetsbare mensen. Het betreft mensen die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden, daar soms om vragen, of de zorg juist mijden. Zij leiden een gemarginaliseerd bestaan en zijn onvoldoende in staat om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. Daarbij is er vaak sprake van meervoudige problematiek (zoals financiële problematiek, verwaarlozing, sociaal isolement). 

De GGD werkt hierbij samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente en woningbouwcorporaties. 

Zorgen om iemand die geen hulp wil?

Maakt u zich zorgen om iemand waar het niet goed mee gaat en die zelf geen hulp vraagt? Is deze persoon mogelijk om de een of andere reden niet (meer) in beeld bij een zorginstelling of huisarts?

Misschien is het goed om dan contact op te nemen met de GGD, afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Algemeen nummer: 033 - 467 82 53 of per e-mail woonproblematiek@ggdru.nl.

De afdeling OGGZ is 5 dagen per week bereikbaar. Krijgt u niet direct contact? Er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen.