Ga naar de inhoud

Seksuele voorlichting

De GGD geeft voorlichting over seksuele gezondheid, loverboys, soa en veilig vrijen. Op de scholen ondersteunen we bij projecten en landelijke campagnes. Ook lenen we leskisten uit. We trainen jongerenwerkers op het gebied van seksuele gezondheid binnen het jongerenwerk en we geven voorlichting op de regionale asielzoekerscentra.

Seksuele voorlichting en het basisonderwijs

GGD regio Utrecht begeleidt op sommige basisscholen in de regio het project 'Week van de Lentekriebels' . Ook leent de GGD de leskist ‘Relationele en Seksuele vorming’ uit. Zoek uw project of leskist onder het tabblad Materialen en leskisten. Wilt u weten wat de GGD voor uw school kan betekenen? Neem contact op via soa@ggdru.nl.

Seksuele voorlichting en het voortgezet onderwijs

De inzet van de GGD op voortgezet onderwijs is afhankelijk van de keuzes die uw gemeente daarover heeft gemaakt. Wilt u weten wat de GGD voor uw school kan betekenen? Neem contact op via soa@ggdru.nl.

De GGD leent een voorbehoedmiddelenkoffer uit. Met de theatergroep Kapok wordt samengewerkt om Sense bekendheid te geven onder de leerlingen. Interesse in een voorstelling? Neem contact op via soa@ggdru.nl. Meer informatie over projecten en over het lenen/reserveren van de voorbehoedmiddelenkoffer vindt u onder het tabblad Materialen en leskisten.

Seksuele voorlichting en het vmbo

De GGD verzorgt in het kader van Sense voorlichtingen op het vmbo in de regio. Geeft u les op een roc en heeft u interesse in een voorlichting voor uw klas? Neem contact op via soa@ggdru.nl.

Seksuele voorlichting asielzoekers of jongerenwerk

GGD regio Utrecht verzorgt voorlichtingen in de regionale asielzoekerscentra en geeft jaarlijks trainingen aan jongerenwerkers over het thema seksuele gezondheid.