Ga naar de inhoud
Zoeken

Registratie Kinderopvang

 

Om een kinderopvang te kunnen starten, moeten een aantal zaken worden geregeld. Wanneer u een kinderdagverblijf, of buitenschoolse opvang begint moet u beschikken over een locatie waarvan het bestemmingsplan in orde is. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met het vergunningenloket van de gemeente waar u de kinderopvang wil vestigen. Daarnaast moet de locatie voldoen aan de eisen die de brandweer eraan stelt. Is dit allemaal in orde? Dan kunt u zich laten registreren als houder van een kindercentrum, gastouderbureau.

Let op!

Registreren in de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunnik, Eemnes of Woudenberg? ⇒ Bij GGD regio Utrecht
Registreren in een andere gemeente? ⇒ Bij uw gemeente.

Registreren in de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunnik, Eemnes of Woudenberg

Voor de aanvraag zijn de volgende formulieren beschikbaar op de website van de Rijksoverheid:

Op het aanvraagformulier staat welke bijlagen u moet meesturen. Het ingevulde formulier en alle benodigde bijlagen kunt u sturen naar registratie@ggdru.nl.

Na ontvangst van de aanvraag voert de GGD een inspectie uit bij uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang, gastouderbureau. Als blijkt dat u kunt voldoen aan de kwaliteitseisen van de 'Wet kinderopvang', wordt u opgenomen in het 'Landelijk Register Kinderopvang' (LRKP). Deze procedure, van aanmelding tot registratie, neemt maximaal tien weken in beslag. Pas na positief besluit tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang, kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.

Een aantal gemeenten heft leges voor de behandeling van aanvragen voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. De bedragen voor het aanvragen staan op de website van de gemeente.

Heeft u vragen over uw registratie?

Neem dan contact op via registratie@ggdru.nl of telefoonnummer: 030-850 78 80. 

Wilt u een wijziging over uw registratie doorgeven?

Op de website van de Rijksoverheid zijn de volgende wijzigingsformulieren beschikbaar

Vul een wijzigingsformulier in en mail dit naar registratie@ggdru.nl. Of stuur het formulier per post naar:

GGD regio Utrecht
Toezicht en Advies 
Postbus 51
3700 AB Zeist 

Registeren in andere gemeenten

U kunt bij uw gemeente terecht voor registratie en wijzigingen. Kijk op uw gemeentesite voor alle informatie.