Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Registratie Kinderopvang

 

Bent u van plan een kinderopvang locatie te starten? Doorloop dan eerst het stappenplan kinderopvang: https://ondernemersplein.kvk.nl/stappenplan-kinderopvang-starten/

Heeft u alles uit het stappenplan geregeld? Dan kunt u een aanvraag doen om u te laten registreren als houder van een kindercentrum en/of gastouder(bureau).

Let op!

Registreren in de gemeente Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Montfoort of Woudenberg? ⇒ Bij GGD regio Utrecht
Registreren in een andere gemeente? ⇒ Bij uw gemeente.

Hoe kunt u zich registreren?

Als u een locatie wilt openen kunt u een aanvraag voor registratie indienen bij de gemeente. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.
Gemeenten waar u zich registreert via GGD regio Utrecht zijn: 

 • Amersfoort
 • Baarn
 • Bunschoten
 • Eemnes
 • Montfoort 
 • Woudenberg

Voor de aanvraag zijn de volgende formulieren beschikbaar op de website van de Rijksoverheid:

Het aanvraagformulier met de gevraagde documenten stuurt u naar registratie@ggdru.nl of per post naar: 

GGD regio Utrecht
Toezicht en Advies
Postbus 51 
3700 AB Zeist 

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

Nadat u de registratie heeft aangevraagd voert de GGD een inspectie uit. De GGD controleert of de te openen voorziening voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Als blijkt dat u kunt voldoen aan de kwaliteitseisen uit de 'Wet Kinderopvang', wordt u opgenomen in het 'Landelijk Register Kinderopvang' (LRK). Nadat u zich heeft aangemeld duurt het maximaal 10 weken voordat u geregistreerd bent. U kunt pas starten met het aanbieden van kinderopvang nadat u in het LRK staat.

Een aantal gemeenten berekent kosten (leges) voor het aanvragen van uw registratie. De bedragen staan op de website van de gemeente.

Heeft u vragen over uw registratie?

Mail dan naar: registratie@ggdru.nl of bel naar: 030-850 78 80.

Wilt u een wijziging over uw locatie doorgeven?

Dit kunt u doorgeven aan de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging van het aantal kindplaatsen, een verhuizing, het aanbieden van voorschoolse educatie of een wijziging van houder. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.
Gemeenten waar u wijzigingen doorgeeft via GGD regio Utrecht zijn: 

 • Amersfoort
 • Baarn
 • Bunschoten
 • Eemnes
 • Montfoort 
 • Woudenberg

Op de website van de Rijksoverheid vindt u verschillende wijzigingsformulieren:

Vul een wijzigingsformulier in en mail dit naar registratie@ggdru.nl of stuur het formulier per post naar:

GGD regio Utrecht
Toezicht en Advies 
Postbus 51
3700 AB Zeist