Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Toolkit ziekteverzuim

 

Iedere leerling is wel eens ziek. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim werken jeugdgezondheidszorg, onderwijs en leerplicht samen met kind en ouders aan een snelle terugkeer naar school. Dit vergroot de ontwikkelingskansen van het kind en voorkomt leerproblemen.

De werkwijze staat in een protocol en stappenplan beschreven. Binnen de basisschool kunt u met de materialen uit de toolkit deze integrale werkwijze rond ziekteverzuim meer aandacht geven naar het schoolteam en naar ouders en leerlingen.De jeugdarts betrokken bij uw school kan de werkwijze verder toelichten. In het menublok Downloads vindt u de diverse documenten