Ga naar de inhoud

Films

decoratief

De Jeugdgezondheidszorg maakt steeds vaker gebruik van films en animaties om haar werkwijze toe te lichten, tevens om relevante onderwerpen op een vlotte laagdrempelige manier te delen met scholen, leerlingen of ouders.

Film voor alle schooltypen

Film Jeugdgezondheidszorg

GGD GHOR Nederland heeft samen met Actiz en NCJ een leuke informatie film over de Jeugdgezondheidszorg laten maken genaamd: 'Jeugdgezondheid een zorg minder'.

Voortgezet onderwijs

JGZ op het voortgezet onderwijs: voorlichtingsfilm

De GGD heeft een korte animatiefilm ontwikkeld om op voorlichtingsavonden in het vo te gebruiken. Insteek is om aan ouders en jongeren de rol van de GGD op het voortgezet onderwijs toe te lichten. De film is goed te gebruiken bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar op de eerste kennismakingsouderavonden in september.

Schoolprofiel 2015-2016 resultaten Schoolkrachtmonitor GGD regio Utrecht

Deze korte animatiefilm is speciaal gemaakt voor de leerlingen om zo aan hen de resultaten van het onderzoek Schoolkracht terug te kunnen koppelen. U kunt de film ook gebruiken om op de website te plaatsten om op die manier ouders te informeren.
Voor de volledigheid: de film bevat de resultaten van de scholen uit het gehele werkgebied van de GGD regio Utrecht.

Jouw GGD Check

Op JouwGGDCheck.nl staan de vragenlijsten en introductiefilms voor Klas 2 en 4 voor het schooljaar 2017-2018.

Introductiefilms Jouw GGD Check: