Ga naar de inhoud
Zoeken

Coronavirus: informatie voor scholen en kinderopvang

 

Op 11 mei gaan de scholen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang weer open. Op 1 juni opent ook het voortgezet onderwijs de deuren. GGD regio Utrecht (GGDrU) ondersteunt medewerkers werkzaam in deze sectoren graag.

Het organiseren van onderwijs en opvang onder deze omstandigheden vraagt om aanpassingen. Op de website www.weeropschool.nl is veel praktische informatie te vinden, waaronder een stappenplan, protocollen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen.
Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden voor het onderwijs, kinderopvang, ouders en scholieren.

Waar moet ik als school qua veiligheid en hygiëne rekening mee houden?

De PO-Raad en bonden hebben voor scholen twee protocollen opgesteld; een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal (basis) onderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Ook voor de scholen in het voortgezet onderwijs is een protocol in ontwikkeling: www.vo-raad.nl

Testen op corona

Medewerkers in o.a. het basisonderwijs, op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen, komen bij klachten in aanmerking voor een test. Actuele informatie over het testen vindt u op www.ggdru.nl/testbeleid.  
Op de website van het RIVM vindt u een handreiking over langdurige verkoudheid bij kinderen: www.lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Stel uw vraag aan de GGD

Heeft u vragen over bijvoorbeeld hygiëne, testen of sporten op scholen? Dan kunt u terecht bij GGD regio Utrecht. We helpen u graag verder en denken graag met u mee!
T: 030-608 60 44
M: coronaopvangenschool@ggdru.nl