Ga naar de inhoud
Zoeken

Veelgestelde vragen over corona voor scholen en kinderopvang

Wanneer mogen neusverkouden kinderen naar school komen en wanneer moeten ze thuisblijven?

De rol van kinderen in de overdracht van het coronavirus lijkt beperkt en over het algemeen worden ze minder ziek bij een besmetting. 
Met name jonge kinderen zijn vaak en regelmatig neusverkouden. Om een goede afweging te maken of een kind wel of niet naar school of de opvang mag, kunnen de volgende beslisbomen gebruikt worden:
Beslisboom voor alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 (versie 8 oktober 2020)
Beslisboom voor kinderen van 12+ jaar (versie 22 september 2020):

Een toelichting vindt u in de handreiking neusverkouden kinderen van de RIVM.

Er is een kind/leerling van onze school positief getest, wat nu?

Wanneer een kind positief getest is, neemt de GGD contact op met de ouders/verzorgers voor het bron- en contactonderzoek (BCO). 

Een kind dat positief getest is, moet thuisblijven en in isolatie gaan. 

De isolatie, vaak quarantaine genoemd, duurt tenminste 7 dagen vanaf de eerste ziektedag EN tot het moment dat het kind 24 uur klachtenvrij is.

De GGD brengt samen met de ouders/verzorgers van het positief geteste kind de contacten in beeld die tijdens de besmettelijke periode hebben plaatsgevonden, zowel binnen- als buiten de school. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nauwe contacten en overige contacten.

Nauwe contacten zijn contacten binnen 1,5 meter afstand die langer dan 15 minuten duurden. 

Overige contacten zijn contacten die langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand plaatsvonden in dezelfde ruimte. 

Tijdens het BCO wordt besproken welke contacten tot de nauwe contacten behoren en welke tot de overige contacten. Daarbij worden ook de contacten op school besproken.

Over het algemeen zullen de groeps- of klasgenoten van het kind niet tot de nauwe contacten behoren. 

Echter wanneer de duur en intensiteit tussen bepaalde kinderen en het positief geteste kind groot is geweest, zal het wel tot de nauwe contacten worden gerekend en volgt het dringend advies om 10 dagen in quarantaine te gaan, gerekend vanaf het laatste contactmoment.

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd die in quarantaine moeten, moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Met als uitzonderingsregel dat zij wel naar school, sport en BSO mogen. Let op: broers, zussen en alle andere huisgenoten van het positief geteste kind moeten volledig in quarantaine en thuisblijven. Zij mogen geen gebruik maken van de uitzonderingsregel voor nauwe contacten in de basisschoolleeftijd. 

Wanneer leerkrachten 1,5 meter afstand hebben bewaard, zullen zij doorgaans ook niet in quarantaine hoeven. Ook dit wordt tijdens het BCO besproken.

De GGD verzoekt de ouders/verzorgers van het positief geteste kind de school op de hoogte te brengen en te voorzien van de juiste informatie. 

De GGD verzoekt ouders/verzorgers van het positief geteste kind de nauwe contacten te adviseren om 10 dagen na het laatste nauwe contact in quarantaine te gaan. 

De GGD verzoekt de ouders/verzorgers van het positief geteste kind de overige contacten te adviseren extra alert te zijn op klachten gerelateerd aan corona en bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen.

Iedereen die klachten ontwikkelt wordt geadviseerd zich te laten testen. 

Het onderwijspersoneel kan daarbij gebruik maken van de voorrangsregels.  

Meer informatie over het testen op corona

Een leraar van onze school is positief getest, wat nu?

Wanneer iemand positief getest is, neemt de GGD contact op met deze persoon voor het bron- en contactonderzoek (BCO). 

Iemand die positief getest is, moet thuisblijven en in isolatie gaan. 

De isolatie, vaak quarantaine genoemd, duurt tenminste 7 dagen vanaf de eerste ziektedag EN tot het moment dat de persoon 24 uur klachtenvrij is.

De GGD brengt samen met de positief geteste persoon/medewerker de contacten in beeld die  tijdens de besmettelijke periode hebben plaatsgevonden, zowel binnen- als buiten de school. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nauwe contacten en overige contacten.

Nauwe contacten zijn contacten binnen 1,5 meter afstand die langer dan 15 minuten duurden. 

Overige contacten zijn contacten die langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand plaatsvonden in dezelfde ruimte.

Tijdens het BCO wordt besproken welke contacten tot de nauwe contacten behoren en welke tot de overige contacten.

De GGD verzoekt de positief geteste persoon/medewerker zijn werkgever op de hoogte te brengen en te voorzien van de juiste informatie. 

De GGD verzoekt de positief geteste persoon/medewerker zijn nauwe contacten te adviseren om 10 dagen na het laatste nauwe contact in quarantaine te gaan. 

De GGD verzoekt de positief geteste persoon/medewerker zijn overige contacten te adviseren extra alert te zijn op klachten gerelateerd aan corona en bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen.

Iedereen die klachten ontwikkelt wordt geadviseerd zich te laten testen. Het onderwijspersoneel kan daarbij gebruik maken van de voorrangsregels.  

Meer informatie over het testen op corona

Wij willen graag een verklaring van de GGD dat een leerling geen corona heeft, kan dat?

De GGD geeft geen verklaring van negatieve testuitslagen. 

Wij willen een schoolkamp/voetbaltoernooi/schoolfeest organiseren. Kan dat doorgaan?

In de huidige situatie is het niet verstandig om buiten de gewone lessen om activiteiten of bijeenkomsten te organiseren.

Waar vind ik meer informatie over ventilatie op school?

Meer informatie over ventilatie op school vindt u op de website van het RIVM
Voor specifieke vragen over ventilatie kunt u mailen naar mmk@ggdru.nl.

Hoe kan onderwijspersoneel zich aanmelden om met voorrang getest te worden?

Onderwijspersoneel kan sinds 21 september met voorrang getest worden. Dit kan alleen telefonisch. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest. 

Onderwijspersoneel kan dagelijks tussen 7.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800-8101 een afspraak maken om met voorrang getest te worden. Meer informatie over het testen op corona

Het is belangrijk dat alleen mensen die in aanmerking komen voor prioriteit gebruik maken van dit nummer en de voorrangsregels. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch en in de teststraat. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op de website van rijksoverheid

Ik wil graag overleg en advies met de GGD regio Utrecht over de situatie op onze school of KDV. Hoe neem ik contact op?

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een mail naar coronaopvangenschool@ggdru.nl.
U kunt ook bellen naar: 030-608 60 44.

Let op: de situatie en daarmee de adviezen met betrekking tot de verspreiding van het virus kan snel veranderen. Houd altijd de site van het RIVM en de Rijksoverheid in de gaten.