Ga naar de inhoud
Zoeken

Coronavirus: informatie voor scholen en kinderopvang

 

Na de tijdelijke sluiting hebben scholen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang de deuren weer geopend. GGD regio Utrecht (GGDrU) ondersteunt medewerkers werkzaam in deze sectoren graag bij vragen over het coronavirus. Denk hierbij aan de inrichting op school of hygiëne-maateregelen. 

Update november 2020

Scholen, kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang blijven open, ook nu de coronamaatregelen door de Rijksoverheid zijn aangescherpt. Nu de infectiedruk hoger ligt, is het onvermijdelijk dat ook hier besmettingen plaatsvinden. GGD regio Utrecht ondersteunt medewerkers werkzaam in deze sectoren bij vragen over het coronavirus. Het team Scholen en Kinderopvang van de afdeling Uitbraakmanagement adviseert over de te nemen maatregelen. De casemanagers brengen samen met de organisatie de situatie in beeld om tot een heldere analyse en maatwerkadvies te komen. Bijvoorbeeld over indeling van verschillende contacten die hebben plaatsgevonden met een positief getest kind of medewerker, de quarantaineregels,  communicatie met ouders en verzorgers, de inrichting op school of hygiëne-maatregelen. Waar nodig worden de artsen infectieziektebestrijding ingeschakeld bij het advies. Informatie voor het onderwijs, kinderopvang, ouders en scholieren vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Waar moet ik als school qua veiligheid en hygiëne rekening mee houden?

De PO-Raad en bonden hebben voor scholen twee protocollen opgesteld; een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal (basis) onderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Ook voor de scholen in het voortgezet onderwijs is er een protocol (Lees voor). De meest recente informatie over het protocol voor de Kinderopvang vindt u hier.

Meer informatie over het gebruik van handgel en water en zeep .
Meer informatie over het gebruik van mondkapjes in het onderwijs.

Testen op corona

Sinds 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen op Corona. Dit geldt ook voor medewerkers in het basisonderwijs, op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. 
Medewerkers uit het onderwijs kunnen een testafspraak met voorrang maken. Dit kan alléén telefonisch via 0800-8101 of via 030 het Klant-en Contactcentrum van de GGDrU op 030-6305400, dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur. Medewerkers binnen de kinderopvang hebben geen voorrang. De testcapaciteit is enorm uitgebreid, waardoor iedereen zich op korte termijn kan laten testen.
Actuele informatie over het testen vindt u op onze pagina Testen op corona.  

Kinderen en verkoudheid

In deze tijd van het jaar zijn kinderen vaak verkouden. Dat betekent niet dat ze voortdurend thuis moeten blijven. Op de website van het RIVM vindt u een handreiking over langdurige verkoudheid bij kinderen: www.lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen. 
Voor de afweging of kinderen tot en met groep 8 naar school kunnen, doorloopt u de deze beslisboom.
Voor kinderen van 12+ jaar vindt u de actuele beslisboom hier..

Stel uw vraag aan de GGD

Heeft u vragen over bijvoorbeeld hygiëne, testen of sporten op scholen? Dan kunt u terecht bij GGD regio Utrecht. We helpen u graag verder en denken graag met u mee!
T: 030-608 60 44
M: coronaopvangenschool@ggdru.nl