Ga naar de inhoud

Nieuwsbrieven Gezonde School

decoratief

De digitale nieuwsbrief Gezonde School brengt alle scholen in de regio Utrecht op de hoogte van actuele landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en een gezonde leefstijl. Er is een nieuwsbrief voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De nieuwsbrief verschijnt 3x per schooljaar.

Inschrijven

Inschrijven op de nieuwsbrieven kan via de button "Inschrijven nieuwsbrief". Na inschrijving krijgt u bij de eerstvolgende uitgave een exemplaar toegestuurd. 

Kopij aanleveren

Wilt u kopij aanleveren? Dat kan, mits u voldoet aan de voorwaarden. Deze vindt u terug in het document Protocol aanleveren berichten en schrijfwijzer. Via de link inleveren kopij kunt u direct uw kopij digitaal aanleveren.