Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Gezonde School

 

Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid op school ook belangrijk? Ga dan aan de slag met een gezondheidsthema dat voor uw team, uw leerlingen en hun ouders belangrijk is. Samen werken aan gezondheid op school op een effectieve, planmatige en structurele manier. Dat noemen we de Gezonde School-aanpak. Hoe kunt u hiermee aan de slag?

Hoe gezond is uw school al?

De meeste scholen besteden al veel aandacht aan gezondheid, vaak meer dan ze denken. Zij hebben fruitdagen ingevoerd, geven les over relaties en seksualiteit, gebruiken een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, hebben een gezonde schoolkantine of een rookvrij-schoolterrein. Wilt u weten hoe gezond uw school al is? Doe dan de check ‘Hoe gezond is jouw school?’.

Hoe werkt Gezonde School?

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en effici-ent mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt u planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Door op school te werken aan de vier pijlers van Gezonde School (educatie, omgeving, signaleren en beleid), wordt een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. De werkwijze gaat uit van wat uw school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van het team. Scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School.

Wilt u advies en ondersteuning?

De adviseurs Gezondheidsbevordering (Lees voor) van GGD regio Utrecht kunnen samen met u en het team, werken aan gezondheid op school. Zij kijken wat er op school al gebeurt rondom gezondheid en wat aansluit bij de wensen en behoeften op school. De adviseurs kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes als het gaat om lesprogramma's, ouderbetrokkenheid, het opstellen van beleid en deskundigheidsbevordering. De adviseur Gezondheidsbevordering is onafhankelijk en komt graag bij u langs. Welke adviseur uw school kan ondersteunen ziet u in het Regiokaartje (Lees voor).

Schoolgezondheidsprofiel

De GGD voert regelmatig (monitor)onderzoek uit op scholen. Op basis hiervan is het, bij voldoende respons, mogelijk om een schoolspecifieke rapportage op te stellen: het schoolgezondheidsprofiel. Ook de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) komt op school voor de contactmomenten waar gegevens worden verkregen. Op basis van deze rapportages kan de school gericht kiezen om, via de Gezonde School-aanpak, meer aandacht te geven aan een bepaald gezondheidsthema. De adviseur Gezondheidsbevordering (Lees voor) kan hierbij ondersteuning bieden.

Meer informatie

Gezonde School is een landelijke aanpak. Meer (achtergrond)informatie vindt u op www.gezondeschool.nl