Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Onderzoek naar de gevolgen van corona op jongeren

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit ongetwijfeld grote gevolgen. De GGD’en in Nederland willen de impact van corona op de gezondheid van jongeren inzichtelijk maken en het welzijn van jongeren een boost geven in de periode na corona. Daarom vindt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 plaats op het voortgezet onderwijs in het najaar van 2021. 

De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt gewoonlijk elke vier jaar plaats (laatste in 2019), met nu een extra vragenlijstonderzoek vanwege corona. De GGD doet dit in samenwerking met het RIVM en krijgt financiering van het ministerie van VWS. Het onderzoek vindt plaats op het voortgezet onderwijs in klas 2 en 4. Met een online vragenlijst brengen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in beeld. Denk hierbij aan onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik.

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Ook scholen kunnen de input gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid. Met als doel gezondheidswinst voor jongeren. 

De resultaten van het onderzoek bespreken we vanaf februari/maart 2022 met de scholen en publiceren we voor de zomer van 2022 op www.ggdatlas.nl