Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Gezonde leeromgeving

 

“Benauwde warme lokalen, stoffige ruimten, beslagen ramen”: de lucht in schoollokalen is vaak niet fris. Leerlingen verspreiden vocht, ziektekiemen, geurtjes en stof in de lucht. Een ongunstig binnenmilieu ontstaat door een combinatie van de eigenschappen van het gebouw en het onvoldoende ventileren. De meeste tijd wordt binnen doorgebracht, vandaar dat het binnenmilieu zo belangrijk is.

Wat zijn de gezondheidsrisico's?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen minder goed presteren in slecht geventileerde ruimten. ook kunnen er gezondheidsklachten optreden, zoals hoofdpijn, geurhinder, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten, verergering van astmaklachten en van allerlei allergische reacties. Het gevolg is toename van ziekteverzuim van leerlingen en leerkrachten.

Tips voor ventileren en luchten

  • Ventileer 24 uur per dag, zomer en winter. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht in een ruimte. Bijvoorbeeld door altijd (hooggelegen) ramen en roosters open te zetten.
  • Zorg voor dwarsventilatie: open ramen of ventilatieroosters in tegenover elkaar liggende gevels.
  • Luchten betekent in korte tijd een grote hoeveelheid verse lucht in een lokaal aanvoeren. Lucht iedere pauze, zet 15 minuten alle ramen en deuren tegen elkaar open.
  • Gebruik ventilatievoorzieningen zoals regelbare ramen en roosters op een juiste wijze.
  • De ventilatieroosters moeten regelmatig schoon worden gemaakt, neem dit op in het schoonmaakrooster
  • Zet de mechanische ventilatie altijd op de hoogste stand als de leerlingen aanwezig zijn. Sluit voor de mechanische ventilatie een onderhoudscontract af met een gekwalificeerd installatiebedrijf

Extra hulp bij ventilatie op scholen 

Sinds 3 februari 2022 is er vanuit de overheid extra hulp beschikbaar voor scholen om ventilatie te verbeteren. Het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad en VNG hebben hierover afspraken gemaakt. Zo stelt de overheid geld beschikbaar voor scholen om in elk klaslokaal een CO2 meter te kunnen plaatsen. Voor vragen over ventilatie op school is er de website www.ventilatiehulp.nl. Ook kan er een hulplijn worden gebeld 0800-0224402 of kan er een  expert ter plaatse komen (Hulpteam Optimaal Ventileren).  Bekijk de handleidingen in het menublok "Extra hulp bij ventilatie op school" 

Rol GGD 

Scholen kunnen bij de GGD terecht met vragen over het binnenmilieu. Eventueel kan de GGD  een inspectie uitvoeren en advies geven. Naar aanleiding van specifieke situaties kan de GGD ook voorlichting op scholen verzorgen over het binnenmilieu. Tegen kostendekkend tarief kan een meting van de binnenlucht op school worden uitgevoerd. 

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie?

Neem dan contact op met het Team Milieu en Gezondheid.