Ga naar de inhoud
Zoeken

Testen op corona voor professionals

GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft speciale teststraten ingericht om te testen op corona.
Op deze pagina vindt u actuele informatie over het testen en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Testen op corona: Hoe werkt het?

Wanneer bent u welkom voor een test bij de GGD?

U bent van harte welkom voor een test bij GGD regio Utrecht, als u behoort tot een van onderstaande doelgroepen en één of meer klachten (symptomen) heeft die passen bij de ziekte veroorzaakt door COVID-19:

Zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

Dit betreft zorgmedewerkers werkzaam bij onder andere huisartsenpraktijken, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp, ambulancedienst, verloskundigen en kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor jeugdzorg, abortusklinieken, tand- en mondzorg, paramedische beroepen. 

Onderwijs, kinderdagverblijf en gastouders

  • medewerker in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderdagverblijf, medisch kinderdagverblijf,  buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen;
  • personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en naar het   onderwijs en kinderopvang.
  • op indicatie van de regionale GGD: kinderen in het basisonderwijs of kinderopvang in het geval van meerdere gevallen van verdenking op coronavirus en na melding van de school en/of kinderopvangorganisatie bij de GGD als er drie of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts.

Sport

Jeugdtrainers die in aanraking komen met groepen kinderen.

Medewerkers handhaving en toezicht (politiemedewerkers, boa's en medewerkers bij dienst justitiële inrichtingen)

Mantelzorgers

Contactberoepen

Medewerkers werkzaam in de persoonlijke verzorging (o.a. kapper, schoonheidsspecialiste), alternatieve geneeswijze (o.a. masseur, acupuncturist, chiropractor) en paramedische sector. Ook rij-instructeurs en medewerkers in tattooshops vallen onder deze groep. 

Medewerkers in het OV

 

 

Lees meer over de doelgroepen die in aanmerking komen op de website van GGD GHOR Nederland.

In de loop van juni

In de loop van juni verwachten we alle volwassenen met klachten te kunnen testen. GGD regio Utrecht bereidt zich hier nu op voor. Voor al deze groepen geldt dat zij corona-gerelateerde klachten moeten hebben. Komende periode zal hier meer over bekend worden. 

Wat te doen indien u geen arts heeft of ZZP-er bent?

Neem dan contact op met GGD regio Utrecht, via: telefoonnummer 030- 630 54 00 (zeven dagen per week bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur). Ook bij twijfel of aanvullende vragen kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag verder. 

Hoe meldt u zich aan voor een test? 

U neemt contact op met uw bedrijfsarts of instellingsarts. Als u die niet heeft, dan neemt u voor de triage contact op met GGD regio Utrecht (telefoonnummer 030- 630 54 00 (zeven dagen per week bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur). Als uw bedrijfsarts in het weekend niet bereikbaar is dan kunt u bellen met de GGD. Houd er rekening mee dat de bedrijfsarts kosten berekent, het testen zelf is gratis.

Wat gebeurt er als u zich bij de arts heeft gemeld?

De bedrijfsarts, de instellingsgebonden arts of de GGD stelt u vragen over uw werk en uw gezondheid om te beoordelen of  u getest kan worden. De arts doet de medische check op basis van de Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers van de richtlijn COVID-19 van het Landelijk Coördinatie Infectieziektebestrijding.

De arts bepaalt na het stellen van de vragen of u wordt aangemeld voor een test bij de GGD.

Wie betaalt de coronatesten?

De kosten voor de test worden gedekt door de werkgever en de overheid. U hoeft daar dus niet zelf voor te betalen.
De kosten van een test die wordt uitgevoerd door de GGD (het afnemen van de test, laboratorium-verwerking en uitslag doorgeven aan de arts) worden betaald vanuit het Openbare Gezondheidszorg (OGZ)-budget. De kosten voor de bedrijfsarts is voor de werkgever. 

Bent u een voor de triage verantwoordelijke (bedrijfs)arts?

U volgt de actuele richtlijnen en kunt uw client aanmelden via de landelijke applicatie CoronIT met het aan u verstrekte account. Meer informatie over deze applicatie is beschikbaar via deze link.

Ik werk in het ziekenhuis, hoe kan ik me laten testen?

Medewerkers van ziekenhuizen kunnen terecht bij hun eigen bedrijfsarts. Bij het LCI/RIVM kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een test. 

Bent u benieuwd hoe een teststraat werkt?

GGD regio Utrecht heeft in de regio teststraten  ingericht. Met deze teststraten heeft de GGD op dit moment voldoende capaciteit om medewerkers met klachten op corona te testen. Dit kan een teststraat zijn die u met de auto betreedt of lopend (testwandelstraat in Soest).  Bekijk hier het tv-item van RTV Utrecht over de teststraat in Houten.

Locaties Teststraten

De locaties zijn alleen op afspraak te bezoeken.

Houten (Expo Houten (P3)
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

Soesterberg (Nationaal Militair Museum)
Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest
Google maps geeft een afsluiting aan, echter de weg is gewoon open u kunt doorrijden tot het Nationaal Militair Museum.

Let op!
Bij het testen en bron- en contactonderzoek volgen we het landelijke beleid. We passen deze pagina daarom regelmatig aan op basis van ontwikkelingen.