Ga naar de inhoud

Het MBZ&O

Het MBZ&O (voor de gemeenten Baarn, Bunschoten, Soest) regisseert en realiseert hulp voor mensen met meervoudige problemen waar hulpverleners of burgers zich zorgen over maken.

Tijdens het overleg wordt met verschillende hulp- en dienstverleners een plan van aanpak opgesteld, ter voorkoming van escalaties of problemen.

Wie kunt u melden voor het MBZ&O?

Voor dit overleg kunnen mensen gemeld worden die om wat voor redenen zorg mijden of niet de juiste zorg ontvangen. De meeste meldingen worden gedaan door hulpverleners, politie en woningcorporaties, maar ook door burgers of familie.

Hoe kunt u melden voor het MBZ&O?

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 033-467 82 53 of gebruik het online Meldingsformulier MBZ&O.

Ook wanneer u zich zorgen maakt, vragen of advies nodig heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met een OGGZ medewerker via bovengenoemd telefoonnummer.