Ga naar de inhoud

Signaleren en melden

decoratief

Bent u een (zorg)professional en wilt u een melding doen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. 

  • Bij huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gewerkt met de Meldcode.
  • Artsen en laboratoria die een infectieziekte vaststellen, moeten dat aan de GGD infectieziektes melden volgens de Wet publieke gezondheid.
  • Voorkomen huisuitzetting (ViA) is een vorm van tweede kansbeleid. De GGD voert dit uit met als doel huisuitzettingen van huurders te voorkomen.
  • De OGGZ van de GGD richt zich op sociaal kwetsbare mensen. De GGD werkt hierbij samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente en woningbouwcorporaties. Voor het melden van zorg of overlast kunnen professionals gebruik maken van het meldingsformulier.