Ga naar de inhoud
Zoeken

Infectieziekten: informatie voor huisartsen en specialisten

 

Gemeenten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat overdracht van infectieziekten zo veel mogelijk voorkomen wordt. In de provincie Utrecht voert GGD regio Utrecht deze taak uit. Artsen kunnen bij de afdeling infectieziektebestrijding terecht voor het melden van een infectieziekte of intercollegiaal overleg.

Welke infectieziekte moet gemeld worden

In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd welke infectieziekten gemeld moeten worden aan de GGD en binnen welke termijn. Bekijk hier een overzicht van de ziekten en informatie over meldingsplicht.

Inhoudelijke informatie over infectieziekten

Inhoudelijke informatie over infectieziekten per onderwerp, kunt u op de website van het RIVM vinden. U vindt hier ook de LCI richtlijnen.   

Melden infectieziekten of intercollegiaal overleg

Neem voor het melden van een infectieziekte of voor intercollegiaal overleg, contact op met de afdeling infectieziektebestrijding (zie telefoonnummer in het contactblok). 

Indien u wilt overleggen over tuberculose of soa’s, bel dan het rechtstreekse nummer van de betreffende afdeling. De afdeling Tuberculosebestrijding is te bereiken via telefoonnummer 030-850 78 10, de afdeling Seksuele Gezondheid via telefoonnummer 030-608 60 84. Op onze contactpagina vindt u alle contactgegevens van de afdelingen.