Ga naar de inhoud
Zoeken

Infectieziekten: informatie voor huisartsen en specialisten

 

Gemeenten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat overdracht van infectieziekten zo veel mogelijk voorkomen wordt. In de provincie Utrecht voert GGD regio Utrecht deze taak uit. Artsen kunnen bij de afdeling infectieziektebestrijding terecht voor het melden van een infectieziekte of intercollegiaal overleg.

Melden van een infectieziekte

In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd welke infectieziekten gemeld moeten worden aan de GGD en binnen welke termijn. Bekijk hier een overzicht van de ziekten en informatie over meldingsplicht.

Inhoudelijke informatie over infectieziekten

Inhoudelijke informatie over infectieziekten per onderwerp, kunt u op de website van het RIVM vinden. U vindt hier ook de LCI richtlijnen.