Ga naar de inhoud

Advies en ondersteuning professionals

decoratief

Voor verschillende professionals kan de GGD een adviserende rol vervullen. Zo kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van hitteberichten en kunt u voor informatie over vaccinaties van beroepsgroepen bij het team Reisadvies terecht. De OGGZ van de GGD regio Utrecht werkt voor gemeenten en ketenpartners. Indien u als gemeente of (zorg)organisatie wilt overleggen over de maatschappelijke zorg/OGGZ in uw gemeente of informatie wilt hebben over maatwerk, dan kunt u contact opnemen met de afdeling OGGZ.

Hittewaarschuwingen

Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden, kan dit leiden tot een verminderd welzijn en gezondheidsproblemen. Om tijdig voorbereidingen te kunnen treffen voor periodes van aanhoudende warmte, zullen ook dit jaar de (voor)waarschuwingen van het KNMI aan de GGD’en worden doorgestuurd.

Vaccinatie beroepsgroepen

Sommige beroepsgroepen lopen een groter risico op een infectieziekte.
Hepatitis A, hepatitis B en tetanus zijn infectieziekten die door middel van vaccinatie te voorkomen zijn.
Neemt u contact op met de GGD regio Utrecht voor informatie over uw beroepsgroep. Wij kunnen u adviseren en vaccineren.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) van de GGD regio Utrecht richt zich op sociaal kwetsbare mensen. Het betreft mensen die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden, daar soms of vragen, of de zorg juist mijden. Zij leiden een gemarginaliseerd bestaan en zijn onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. De OGGZ van de GGD regio Utrecht werkt samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente en woningbouwcorporaties.