Ga naar de inhoud
Zoeken

Profiel Medische Milieukunde

Aan het werk bij GGDrU

Als arts M&G Medische Milieukunde bij GGDrU werk je in een multidisciplinair team dat zich inzet voor een gezonde woon- en leefomgeving. Je adviseert gemeenten, formuleert beleid, beantwoordt vragen van het publiek, neemt deel aan verschillende werkgroepen en bespreekt casuïstiek met je collega’s. Je adviseert gemeenten en publiek hoe ze moeten handelen in crisissituaties.

In het team werken een arts M&G, een Gezondheidskundige adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), biomedische wetenschappers, een psycholoog en een sociaal verpleegkundige milieu en gezondheid.

Bij GGDrU kun je het tweede jaar van je eerste fase opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid een 6-maanden stage Medische Milieukunde volgen.

Brede casuïstiek

GGDrU is werkzaam voor een regio waarin het volledige scala aan MMK-thema’s aan bod komt; van bijvoorbeeld grootstedelijke problematiek, luchtverontreiniging, (laag frequent)geluidshinder, bodemverontreinigingen, tot en met gezondheidsklachten en –risico’s rond industrie, veehouderijen en milieu-incidenten. Je maakt kennis met een grote diversiteit aan casuïstiek; van individuele burgervragen tot intensieve trajecten met beleidsadvisering aan gemeenten. Ook is GGDrU actief op het gebied van advisering over de gezonde leefomgeving, o.a. in het kader van de Omgevingswet.

De afdeling werkt intensief samen met andere afdelingen van de GGD, zoals Infectieziektebestrijding, Gezondheidsbevordering, Epidemiologie en Jeugdgezondheidszorg. Desgewenst kun je ook daar een stage lopen.

Gemeenten

De afdeling ondersteunt de 26 gemeenten van de provincie Utrecht. Wij adviseren hen en werken samen met de gemeenten aan een gezonde leefomgeving en de uitvoering van de Omgevingswet.

Wat mag je als aios verwachten?

Je krijgt je eigen opleider die jou begeleidt. Er is ruim gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s. Iedere aios krijgt de beschikking over een tablet en een mobiele telefoon. Eigen initiatieven om je opleiding invulling te geven worden aangemoedigd en gefaciliteerd.

Vragen?

Heb je vragen over de opleiding profiel Medische Milieukunde bij GGDrU?
Mail naar mmk@ggdru.nl