Ga naar de inhoud
Zoeken

Profiel Jeugdgezondheidszorg

Aan het werk bij GGDrU

Werken als arts M&G bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD betekent dat je veel in contact bent met kinderen en hun ouders. Je ziet iedereen: kinderen met wie het goed gaat, kinderen met wie het minder gaat. Kinderen die opgroeien onder de beste condities, en kinderen van wie de leefomstandigheden problematisch zijn. Een open mind en een scherp oog is vereist om te signaleren wat mis kan gaan. Tactisch optreden, flexibiliteit en empathie, maar soms ook snel en kordaat handelen, is nodig om de gezondheidssituatie van het kind te verbeteren.

Brede visie op gezondheid

Omdat iedereen aan gezondheid een andere betekenis geeft, streven wij ernaar de omstandigheden en mogelijkheden te verbeteren die het beste passen bij ieder individu. Vanuit onze medische expertise kijken we daarvoor naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook naar leefomstandigheden, veiligheid en sociale contacten.

Public health

De schat aan informatie die wij opdoen verwerken we in adviezen voor scholen en gemeenten, zodat zij effectief preventieve maatregelen kunnen nemen en beleid kunnen vormen om  de leefomstandigheden van kinderen en ouders te verbeteren.

Samen met anderen

Essentieel aan het werken in de publieke gezondheid is dat we het niet alleen doen. Wij werken samen met andere partijen, zoals huisartsen, scholen, wijkteams, hulpverlening en andere afdelingen binnen de GGD, om het beste resultaat voor het kind te bereiken.

Het hele pakket

GGDrU biedt het hele pakket aan Jeugdgezondheidszorgtaken: 0-4, 4-12, 12-18. Je komt in aanraking met allerlei culturen en gezindten, met rijk en arm, met stad en platteland. Binnen GGDrU wordt intensief samengewerkt met andere domeinen en afdelingen zoals Infectieziektebestrijding, Seksuele Gezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, Epidemiologie, OGGZ en Medische Milieukunde. Desgewenst kun je ook daar een stage lopen.

Wat mag je als aios verwachten?

Je krijgt je eigen opleider die jou begeleidt. Er is ruim gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s en de andere tien artsen die in opleiding zijn. Voor de aios worden speciale (inwerk)programma’s en bijeenkomsten georganiseerd. Iedere aios krijgt de beschikking over een tablet en een mobiele telefoon.
Eigen initiatieven om je opleiding invulling te geven worden aangemoedigd en gefaciliteerd.

Vragen?

Heb je vragen over de opleiding profiel Jeugdgezondheidzorg bij GGDrU?
Mail naar Ilse Schramel, arts M&G, ischramel@ggdru.nl (vanaf 15 aug. 2018 bereikbaar).