Ga naar de inhoud
Zoeken

Profiel Infectieziektebestrijding

Aan het werk bij GGDrU

Als arts M&G Infectieziektebestrijding bij GGDrU werk je in een ambitieus team dat samen zoekt naar manieren om infectieziekten onder de bevolking te signaleren, te bestrijden en te voorkomen. Je beantwoordt vragen van het publiek, bespreekt casuïstiek met je collega’s en formuleert beleid bij een melding of uitbraak van infectieziekten. Je adviseert verpleegkundigen bij het reizigersspreekuur en doet onderzoek bij een uitbraak van een infectie. Door met andere ketenpartners kennis uit te wisselen en samen te werken, bouw je aan netwerken rondom belangrijke thema’s zoals antibioticaresistentie en hepatitis. Enkele speerpunten van GGDrU zijn het verhogen van de vaccinatiegraad, de preventie van Lyme disease en zoönosen.

Het hele pakket

Bij GGDrU maak je kennis met het hele pakket aan taken van Infectieziektebestrijding: crisistaken, zoönosen, soa-bestrijding en seksuele gezondheidszorg, reisvaccinaties, technische hygiënezorg en tuberculosebestrijding.
De afdeling werkt intensief samen met andere afdelingen van de GGD, zoals Medische Milieukunde, Jeugdgezondheidszorg, Epidemiologie, Gezondheidsbevordering, en OGGZ. Desgewenst kun je ook daar een stage lopen.

Academische Werkplaats Amphi

Het doen van wetenschappelijk onderzoek vinden wij erg belangrijk. Wij zijn aangesloten bij de Academische Werkplaats AMPHI en hebben nauwe samenwerkingscontacten met het RIVM en de laboratoria in de regio Utrecht.

Wat mag je als aios verwachten?

Je krijgt je eigen opleider die jou begeleidt. Er is ruim gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s. Iedere aios krijgt de beschikking over een tablet en een mobiele telefoon. Eigen initiatieven om je opleiding invulling te geven worden aangemoedigd en gefaciliteerd.

Vragen?

Heb je vragen over de opleiding profiel Infectieziektebestrijding bij GGDrU?
Mail naar Ans van Lier, arts M&G, avanlier@ggdru.nl of Rob van Kessel, arts M&G, rvankessel@ggdru.nl.