Ga naar de inhoud
Zoeken

Het Verhaal van GGD regio Utrecht

 

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt aan de gezondheid van de inwoners van de regio. De zichtbaarheid daarvan voor de buitenwereld kan beter. Eén van de opdrachten die GGDrU heeft, is in een veranderende omgeving blijvend aan te sluiten bij wat inwoners doen, willen en nodig hebben voor hun gezondheid. Daarom nemen wij onze ambities, doelstellingen, kernwaarden en manier van werken regelmatig onder de loep.

Inleiding

Onze organisatie is door diverse fusies de afgelopen jaren in korte tijd fors gegroeid. Medewerkers kennen te vaak alleen hun eigen werk. Dit is best te verklaren vanuit onze historie, maar past niet meer in het huidige veranderde gezondheidslandschap waar integraal werken nodig is. Er is behoefte aan een duidelijk beeld bij iedereen in de organisatie van ‘waar je van bent’ als GGDrU.

Bestuursagenda 2016-2019

Met de twee speerpunten uit de Bestuursagenda 2016-2019 GGDrU; ‘extern zichtbaar worden’ en ‘interne cohesie tot stand brengen’, zochten wij naar antwoorden op de volgende vragen: Welk verschil willen wij maken voor de inwoners van regio Utrecht? Wat voor een GGD past daarbij? Wat is onze koers? Aan welke maatschappelijke waarden draagt GGDrU bij?

Om input hiervoor te krijgen zijn veel waardevolle gesprekken gevoerd, zowel intern als extern, met medewerkers, bestuurders en stakeholders. Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat de maatschappelijke waarde van onze organisatie zit in ‘gezondheid en preventie’; dat is waarmee GGDrU hét verschil voor inwoners van regio Utrecht maakt.

Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat wij doen. Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. We hebben een positieve blik op gezondheid: we kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn.