Ga naar de inhoud

Wijze van financiering

De financiering van de werkzaamheden van GGDrU verschilt per type dienstverlening. GGDrU onderscheidt de volgende vier financieringsbronnen.

  • Collectieve gemeentelijke bijdrage: collectieve bijdragen van gemeenten op basis van de inwonerbijdrage.
  • Individuele gemeentelijke vergoeding: Financiering op basis van een bilaterale overeenkomst door facturatie aan gemeente.
  • Rijksbijdragen: bijdragen van het Rijk, zoals de financiering van de taak Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en een deel van de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen.
  • Inkomsten van derden : bijdragen van andere partijen dan gemeente of Rijk, zoals tattoo- en piercingshops die voor hun vergunning aan GGDrU betalen en burgers die voor hun reisvaccinatie betalen.

Gemeenten financieren het grootste deel van GGDrU met ingang van 2018 met een vaste gemeentelijke bijdrage, op basis van inwoner- en kindaantal. Het onderstaande diagram geeft dit weer.

Andere bijdragen

Andere bijdragen zijn die van gemeenten voor het maatwerk, op basis van de gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten; rijksbijdragen, met name aanvullende gelden voor seksuele gezondheid, publieke gezondheid asielzoekers en het Rijksvaccinatieprogramma (deze laatste wordt met ingang van 2019 gemeentelijk bijdrage). Dan is er nog een klein deel waarbij inwoners rechtstreeks betalen voor de dienstverlening door GGDrU, bijvoorbeeld reisadvies.