Ga naar de inhoud

Wat is publieke gezondheid

Publieke gezondheid gaat over publieke taken in de zorg voor de volksgezondheid. Gezondheidsproblemen kunnen ontstaan uit maatschappelijke omstandigheden en omgekeerd vormt ongezondheid een ‘bedreiging’ voor de samenleving.

Publieke gezondheid in Nederland heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw. Ruim 100 jaar geleden had de samenleving nog vaak last van epidemieën, onder andere door slechte hygiëne. Ook speelde armoedeproblematiek in grote steden, slechte huisvesting, onveiligheid in de opkomende nieuwe industrieën en arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Publieke oplossing

Deze gezondheidsproblemen vroegen om een publieke oplossing, vanuit de overtuiging dat een gezonde bevolking belangrijk is voor sociale cohesie en een sterke economie. Door het hele land ontstonden lokale initiatieven, ondersteund door wetgeving, om hieraan het hoofd te bieden.  Tegenwoordig is een ongezonde leefstijl een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid.

Publieke gezondheidszorg is te karakteriseren als zorg die:

  • collectief door de overheid wordt georganiseerd.
  • actief en deels ongevraagd wordt aangeboden.
  • een sterk accent legt op preventie.

Met andere woorden: de maatschappelijke opdracht van GGD’en.

Bij wet is geregeld dat Publieke Gezondheid een verantwoordelijkheid is van het college van Burgemeester en Wethouders, en dat de GGD deze werkzaamheden uitvoert. GGD regio Utrecht ondersteunt de gemeenten van regio Utrecht hierin.

Lees meer over hoe GGD regio Utrecht gemeenten ondersteunt.