Ga naar de inhoud

Relatie tot de Veiligheidsregio

GGD regio Utrecht (GGDrU) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kennen een nauwe samenwerking op basis van de verplichtingen uit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dat is overal in Nederland het geval. 

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is op basis van deze wetgeving ambtelijk leidinggevende van zowel GGDrU als de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), een organisatieonderdeel bij de VRU. Zij kent hierin eigen wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij crises en rampen is er als het gaat om publieke gezondheid, een zelfstandige wettelijke bevoegdheid voor de Directeur Publieke Gezondheid en de voorzitter van de VRU. Er bestaat tussen de Directeur Publieke Gezondheid en de voorzitter VRU een zelfstandige relatie gelet op die verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Om te borgen dat de GHOR ook op directieniveau binnen de VRU inbreng heeft, is de Directeur Publieke Gezondheid lid van het directieteam van de VRU.

DPG binnen de Veiligheidsregio Utrecht

DPG binnen de veiligheidsregio Utrecht

Rol Publieke gezondheid bij een ramp, crisis of ongeval