Ga naar de inhoud

Crisisorganisatie: advies en ondersteuning

De Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s geven de GGD een taak bij crisis en rampen. Als er een ramp of crisis is, is de GGD verantwoordelijk voor vier processen in de publieke gezondheid: infectieziektebestrijding; medisch milieukundige zorg, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek.

Bijzondere aandacht mag er zijn voor de rol van de GGD bij crisis en rampen. Elke GGD is vanuit zijn wettelijke taken verantwoordelijk voor de uitvoering van vier processen in de Nederlandse crisisaanpak:

  1. Infectieziektebestrijding (denk aan mazelen, polio of vogelgriep).
  2. Medisch milieukundige zorg bij milieu-incidenten en/of rampen met gezondheidseffecten (denk aan asbestincidenten of rook bij branden).
  3. Psychosociale hulpverlening en nazorg op collectief niveau en in het publieke domein (denk aan incidenten die mogelijk leiden tot  maatschappelijke onrust zoals een zedenzaak).
  4. Gezondheidsonderzoek na een ramp of crisis (denk aan somatisch onderzoek na de Bijlmerramp).

Samenwerking GHOR

Bij de uitvoering van deze taken werkt de GGD nauw samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De Directeur Publieke Gezondheid is zowel directeur van de GGD als van de GHOR. Vanzelfsprekend stemmen de GGD en de GHOR hun plannen met elkaar af en werken samen in de voorbereiding op rampen en crises. Bijvoorbeeld als het gaat om opleidingen, trainingen en oefeningen. Maar ook als we samenwerken bij bijvoorbeeld een uitbraak van een (nieuw) griepvirus waarbij we grote groepen mensen een vaccinatie aanbieden.