Ga naar de inhoud

Wat doet GGD regio Utrecht

GGDrU kent diverse soorten taken: wettelijke verplicht bij GGDrU te beleggen taken, wettelijke taken die niet verplicht bij GGDrU hoeven te worden belegd en overige taken. Hierna komen deze taken uitgebreider aan bod. In onze animatiefilm ziet u Bart. Aan de hand van het leven van Bart worden de verschillende aspecten van het werk van GGDrU belicht.

De werkzaamheden op het gebied van Publieke Gezondheid van GGDrU worden verdeeld in vier pijlers, op basis van de Wet publieke gezondheid en de Wet op de Veiligheidsregio’s. Deze vier pijlers gelden als fundament van de publieke gezondheid

Pijler 1: monitoren, signaleren en adviseren

De GGD monitort gezondheidsrisico’s in de fysieke en sociale omgeving door verschillende vormen van onderzoek. Deze monitoring vormt voor de GGD de basis voor het signaleren en adviseren aan gemeenten over te maken keuzes voor beleid op het gebied van preventie en gezondheidsbescherming. De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten ook vanuit en met de integrale uitvoering van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. Daarnaast adviseert de GGD over wat nodig is om de uitvoering van de i-JGZ goed te laten aansluiten op de specifieke situatie in de gemeente en de regio, en voert dat uit.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Tot deze pijler behoren drie specifieke GGD taken: infectieziektebestrijding (IZB), waaronder de bestrijding van tuberculose (TBC) en de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), technische hygiënezorg (THZ); waarbij we bedrijven en instelling adviseren over bedrijfsmatige hygiëne-aspecten. En tot slot medische milieukunde (MMK); dat draait om de interactie tussen milieufactoren en gezondheid. Het belangrijkste doel van de medische milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers via het beperken van risico's van milieufactoren en het stimuleren van positieve omgevingsfactoren.

Pijler 3: Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises

Bij rampen en crises is er voor de publieke gezondheid een rol weggelegd voor de GGD. De GGD is verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding, gezondheidskundige advisering bij milieu-incidenten, psychosociale hulpverlening (PSH) gericht op groepen betrokkenen en gezondheidsonderzoek na rampen.

Pijler 4: Toezicht houden

De toezichtfunctie van de GGD’en is in ontwikkeling. Naast de toezichtstaak technische hygiëne zorg, waarbij het gaat om toezicht op (zorg-)voorzieningen waar (kwetsbare) mensen risico lopen door een gebrek aan hygiëne en het toezicht op de kinderopvang, voert GGDrU sinds begin 2016 ook het toezicht uit op aanbieders van Wmo-voorzieningen.

Lees meer over wat GGD regio Utrecht doet op de pagina's: