Ga naar de inhoud

Vergaderstukken

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderstukken van het algemeen bestuur voor.  Jaarlijks is er een bestuursconferentie; daarin bespreekt het bestuur nieuwe ontwikkelingen grondiger. Er is ambtelijk overleg vóór de AB-vergaderingen om af te stemmen over de onderwerpen.

Voorbereiding Algemeen Bestuur

Wij verzenden de stukken drie weken voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur aan de leden van het Algemeen Bestuur en plaatsen ze op deze website. Voor een vlotte afhandeling en ondersteuning ontvangen de ondersteunend ambtenaren ook de stukken. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten. We verzenden een week voorafgaand aan de vergadering de stukken aan de leden van het Dagelijks Bestuur.