Ga naar de inhoud

Publieke gezondheid: Maatschappelijke opdracht voor GGDrU

GGDrU is van en voor de 26 gemeenten van de regio Utrecht. GGDrU wil de kwaliteit van zijn producten en diensten nauw laten aansluiten bij de veranderende maatschappelijke omgeving waarin de gemeenten bezig zijn met transformatie in het sociale domein.

Gemeenten zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners. In deze veranderende omgeving wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners. Daarbij wil GGDrU de gemeenten ondersteunen, onder meer door goed aan te sluiten bij netwerkstructuren met ketenpartners uit het sociale en private domein.

Positieve gezondheid

GGDrU gaat uit van het interactief gezondheidsbegrip zoals afgelopen jaren steeds meer gebruikt wordt dat definieert. Kort gezegd komt dat neer op: Beschouw gezondheid als een goede ‘fit’ van het individu in de leefomgeving (inclusief arbeidsmarkt, sociale relaties etc.). Dit concept is uitgewerkt tot het begrip ‘positieve gezondheid’; het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Verder gaan wij uit van het belang van het verkleinen van verschillen in gezondheid tussen inwoners. We zoeken naar oplossingen om tot die goede ‘fit’ van individu en leefomgeving te komen.

Meedoen en verkleinen verschillen in gezondheid

Vanuit deze gedachte wil GGDrU publieke gezondheidsinterventies en -acties  richten op het includeren, het zoveel mogelijk laten meedoen, van mensen. Het bereiken van situaties waarbij mensen kunnen meedoen, ook als (en misschien wel juist omdat) ze bijzonder zijn. Daarbij zou de inspanning niet alleen op het individu, die bijzonder is, moeten worden gericht, maar ook op de groep. Bij de uitvoering van het basispakket steekt GGDrU in op het verkleinen van verschillen in gezondheid en op gezondheid als een relatief begrip. Op deze manier draagt GGDrU substantieel bij aan het realiseren van kansen in het leven door mensen.