Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Wat is publieke gezondheid?

 

Publieke gezondheid gaat over publieke taken in de zorg voor de volksgezondheid. Gezondheidsproblemen kunnen ontstaan uit maatschappelijke omstandigheden en omgekeerd vormt ongezondheid een ‘bedreiging’ voor de samenleving. 

Publieke gezondheid in Nederland heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw. Nog maar relatief kort geleden, in de 2e helft 19e eeuw, had de samenleving nog vaak last van epidemieën door onder andere slechte hygiëne. Ook speelde armoedeproblematiek in grote steden, slechte huisvesting, onveiligheid in de opkomende nieuwe industrieën en arbeidsongeschiktheid door ziekte een rol. Hoewel deze oorzaken nu niet meer, of veel minder van toepassing zijn, leert de covid-19 pandemie ons dat er ook in de 21ste eeuw epidemieën of zelfs pandemieën mogelijk zijn.  

Publieke oplossing 

Deze gezondheidsproblemen vroegen en vragen om een publieke oplossing, vanuit de overtuiging dat een gezonde bevolking belangrijk is voor sociale cohesie en een sterke economie. 
 
Publieke gezondheidszorg is te karakteriseren als zorg die: 

  • collectief door de overheid wordt georganiseerd 
  • actief en deels ongevraagd wordt aangeboden 
  • een sterk accent legt op preventie 

Met andere woorden: de maatschappelijke opdracht van GGD’en.  
 
Bij wet is geregeld dat Publieke Gezondheid een verantwoordelijkheid is van het college van Burgemeester en Wethouders, en dat de GGD de werkzaamheden hiervoor uitvoert. GGD regio Utrecht ondersteunt de gemeenten van regio Utrecht hierin.