Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Relatie tot de Veiligheidsregio Utrecht

 

GGDrU en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kennen een nauwe samenwerking op basis van de verplichtingen uit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dat is overal in Nederland het geval. 

De Directeur Publieke Gezondheid is op basis van deze wetgeving ambtelijk leidinggevende van zowel GGD regio Utrecht (GGDrU) als de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), een organisatieonderdeel bij de VRU. Zij kent hierin eigen wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij crises en rampen is er als het gaat om publieke gezondheid, een zelfstandige wettelijke bevoegdheid voor de Directeur Publieke Gezondheid en de voorzitter van de VRU. Er bestaat tussen de Directeur Publieke Gezondheid en de voorzitter VRU een zelfstandige relatie gelet op die verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

De GHOR wordt ingesteld door het Dagelijks Bestuur van de VRU. Het organisatieonderdeel GHOR maakt onderdeel uit van de directie crisisbeheersing & GHOR van de VRU. Om te borgen dat de GHOR ook op directieniveau binnen de VRU inbreng heeft, is de Directeur Publieke Gezondheid lid van het directieteam van de VRU (zie organogram VRU (Lees voor)).