Ga naar de inhoud

Het bestuur van GGDrU

De colleges houden op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) een GGD in stand en dragen de uitvoering van de taken uit de Wpg op aan de GGD. Daarmee is GGD regio Utrecht (GGDrU) een zogenaamde collegeregeling. Colleges zijn daarmee zowel eigenaar als opdrachtgever van de GGD. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor een goede verdeling van deze rollen.

Een vertegenwoordiger van ieder college zit in het Algemeen Bestuur. Hiermee is het Algemeen Bestuur de vergadering van eigenaars van de GGD. In deze eigenaarsvergadering komen het gemeentelijk belang en samenwerkingsbelang samen. De leden van het Algemeen Bestuur, wethouders, brengen de gemeentelijke belangen in. Het bestuur als geheel behartigt het samenwerkingsbelang. Dit laatste betekent dat het Algemeen Bestuur de continuïteit van de organisatie bewaakt. Het lid van het Algemeen Bestuur is verantwoording schuldig aan zijn eigen college van burgemeester en wethouders.

Rollen

Leden van het Algemeen Bestuur treden op als opdrachtgever als het gaat om de wijze waarop de dienstverlening in de eigen gemeente wordt verricht. Daarbij laat een wethouder zich ondersteunen door een medewerker van de eigen gemeente; zowel bij het opstellen van de opdracht als het controleren van de naleving van de opdracht: ‘word ik als klant goed bediend?’

Een belangrijke rol in de vormgeving van het eigenaarschap is weggelegd voor de bestuurlijke adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering. Deze commissie, bestaande uit leden van het Algemeen Bestuur, adviseert het Algemeen Bestuur gevraagd en ongevraagd over financiële en bedrijfsvoeringaangelegenheden.

Formeel bestaat het bestuur van GGDrU uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en een aantal commissies.

Bestuurscommissie

Het Algemeen Bestuur stelde ingevolge artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU een bestuurscommissie in. Deze commissie behartigt de belangen van de Midden-Nederland gemeenten in het Algemeen Bestuur. Deze commissie is er om vorm te geven aan de bijzondere verhouding tussen de Midden-Nederland gemeenten en de gemeente Utrecht.

Adviescommissies

Op basis van onze gemeenschappelijk regeling zijn er subregionale adviescommissies. Deze commissie adviseren het Algemeen Bestuur van GGDrU over zaken aangaande de regio. GGDrU kent de volgende vijf regio’s:

  • Regio Eemland bestaande uit de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.
  • Regio Zuid-Oost Utrecht bestaande uit de gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
  • Regio West Utrecht bestaande uit de gemeenten: Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden.
  • Regio Vallei bestaande uit de gemeenten: Renswoude, Rhenen en Veenendaal.
  • Regio Lekstroom bestaande uit de gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.

Deze subregionale adviescommissies vormden bestuurlijke overleg- en afstemmingstafels per subgebied voor de uitvoering van werkzaamheden van GGDrU. Sinds  de decentralisaties in 2015 worden deze tafels veel meer in brede zin voor diverse onderwerpen aangaande het sociaal domein gebruikt door de wethouders met sociaal domein-portefeuilles. GGD-onderwerpen komen beperkt aan de orde. De werkwijze verschilt per sub-regio.

Op basis van de ervaringen in de afgelopen bestuursperiode is recent  in opdracht van het Dagelijks Bestuur een traject voor modernisering van de governance van GGDrU opgestart. Een groepje ambtenaren met leden uit diverse gemeenten en enkele GGDrU-medewerkers bereidt dit voor.