Ga naar de inhoud

Gemeente Vijfheerenlanden

De ministerraad besloot op 6 oktober 2017 positief over het wetsvoorstel voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik voegen samen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019.

De gemeente Vijfheerenlanden komt in de provincie Utrecht te liggen. Hierdoor leidt de gemeentelijke herindeling tot een wijziging van de provinciegrens.

Regionale samenwerkingsverbanden

Deze herindeling heeft ook invloed op verplichte regionale samenwerkingsverbanden, waaronder de GGD-en. Inmiddels startte het project Vijfheerenlanden. Met de betrokken gemeenten, de dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en Rivas, de partij die JGZ uitvoert voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid, zijn de eerste contacten gelegd. In totaal gaat het om ongeveer 34.500 nieuwe inwoners in onze regio.

Financiële effecten

We houden in de ontwerp begroting 2019 nog geen rekening met de financiële effecten van de invlechting van de GGD-taken voor de gemeenten Leerdam en Zederik. Op dat moment hebben we de benodigde gegevens nog niet. Zodra we deze hebben stellen we een begrotingswijziging op.