Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Financiering

 

De financiering van de werkzaamheden van GGDrU verschilt per type dienstverlening. GGDrU onderscheidt de volgende vier financieringsbronnen:

  • Collectieve gemeentelijke bijdrage: collectieve bijdragen van gemeenten op basis van de inwoner- en kindbijdrage. 
  • Individuele gemeentelijke vergoeding: Financiering op basis van een bilaterale overeenkomst door facturatie aan gemeente.  
  • Rijksbijdragen: bijdragen van het Rijk, zoals de financiering van de taak Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en een deel van de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen.  
  • Inkomsten van derden : bijdragen van andere partijen dan gemeente of Rijk, zoals tattoo- en piercingshops die voor hun vergunning aan GGDrU betalen en burgers die voor hun reisvaccinatie betalen.  

Het onderstaande diagram laat zien dat gemeenten het merendeel van de financiering van GGDrU voor hun rekening nemen.