Ga naar de inhoud

Digitaal dossier op weg naar het GGD dossier

GGD regio Utrecht (GGDrU) startte in 2016 in samenwerking met GGD Hollands Noorden en GGD Twente met de aanbesteding van een nieuw digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg, op weg naar een digitaal GGD dossier. Elke organisatie die jeugdgezondheidszorg uitvoert moet op basis van wetgeving werken met een digitaal dossier.

Doel van het digitaal dossier JGZ

Met het nieuwe digitaal dossier JGZ (DD JGZ) kunnen burgers straks zelf hun afspraken online maken of wijzigen, en kunnen ze gegevens in het dossier inzien. Daarnaast wordt het dossier gebruiksvriendelijker voor de professionals en sluit het logischer aan bij het werk. Ook niet onbelangrijk is dat we sneller gegevens beschikbaar hebben voor rapportages aan management, ketenpartners en gemeenten. Hiermee wordt de GGD een betere partner voor gemeenten en ketenpartners voor het delen van relevante informatie.

Uiteindelijk heeft het digitaal dossier JGZ als doel om te komen tot één GGD-burgerdossier dat het mogelijk maakt dat inwoners in het GGD-werkgebied zelf de eigen vrijgegeven gegevens uit het dossier kan inzien en besluiten deze zelf al dan niet met een ander te delen.

Samenwerking drie GGD’en

Samenwerking van GGD’en op dit dossier biedt voordelen. Enerzijds gaat het om het delen van de kosten van de aanbesteding. Anderzijds gaat het om het bundelen van inkoopkracht; de drie GGD’en samen kunnen met meer massa inkopen, en zijn daarmee voor meer en andere leveranciers interessant.

Door samen te werken met twee andere GGD’en die dezelfde visie hebben, ontstaat een inkopende partij die door haar omvang meer eisen kan stellen aan de leverancier, met andere woorden een partij die zelf bepalend kan zijn op de inrichting van het aan te kopen dossier.

Uiteindelijk willen de drie GGD’en verdere samenwerking met andere GGD’en mogelijk maken, om de inkoopkracht nog groter te maken, en de inrichtingsautonomie ten opzichte van marktpartijen eveneens. Daarom brengen het DD JGZ onder in een coöperatie. Deze biedt ruimte aan de wens van de GGD’en om in de toekomst ook andere GGD’en  gebruik te laten maken van het GGD Dossier.

Stand van zaken: Gunning en implementatie

De implementatie van het nieuwe digitaal dossier voert elk van de drie GGD-en individueel uit. We rondden de aanbesteding succesvol af en gunden aan Finalist uit Rotterdam. Finalist spant zich samen met ons en de twee andere GGD’en in om een digitaal dossier op te leveren. Inmiddels zijn we gestart met de bouw van het DD JGZ, dat wij naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 in gebruik nemen.