Ga naar de inhoud

De basis op orde

Onze GGD is nog niet op het noodzakelijke basisniveau. Naast dat er vermijdbare risico’s zijn die we moeten tackelen, is meer nodig om een GGD te zijn die: gegevens kan leveren met toegevoegde waarde; kan functioneren als kennis-GGD; als volwaardige crisisorganisatie en stabiele partij op het gebied van preventie. Een moderne GGD die van buiten naar binnen flexibel werkt in aansluiting op de lokale/ subregionale transformatie in het sociaal domein. Een GGD die kan innoveren.

Daarom moet en wil GGDrU investeren in de periode van 2017-2021. Het uitgangspunt is daarbij te laten samengaan met ombuigingen binnen de bestaande financiële kaders van GGDrU. Dus geen ophoging van de inwonerbijdrage, tenzij het niet anders kan. Dit is een grote opgave. Deze opgave ligt wel in lijn met wat gemeenten graag willen. Zij willen een GGD die niet te duur is, die investeert op de inhoud van het werk en binnen de eigen begroting zoekt naar oplossingen voor de nodige investeringen. Dat vraagt moed en zal niet zomaar gaan. Het is scherp aan de wind varen. Dat vergt wel vanuit de gemeenten bereidheid om,  als het echt niet anders kan, bij te springen.

Het vinden van de benodigde dekking is  ‘werk in uitvoering’, dat steeds door zal lopen in 2017 en de jaren daarna.

Waar gaat het om?

  1. Capaciteit voor ontwikkeling en uitvoering
  2. ICT
  3. Werkomgeving
  4. Crisisorganisatie