Ga naar de inhoud

Bestuursagenda 2019 - 2023

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt vanuit een meerjarenkader, waarin de maatschappelijke waarde waaraan GGDrU bijdraagt herkenbaar en bepalend is. We geven dit vorm met een bestuursagenda met een looptijd van maximaal vier jaar.

De bestuursagenda vormt de opdracht die het bestuur geeft aan de DPG en via haar aan GGDrU. Hiermee geeft de bestuursagenda per periode richting aan de dienstverlening van GGDrU, gevoed vanuit maatschappelijke waarde. De bestuursagenda geeft richting aan de inhoud van de begroting van GGDrU.

Nieuw bestuur, nieuwe bestuursagenda

Vanwege de gemeenteraadverkiezingen treedt medio 2018 een nieuw bestuur aan. Daarom heeft de huidige bestuursagenda een looptijd tot 2019. Het nieuwe bestuur, dat na de verkiezingen van 21 maart 2018 aantreedt, stelt een nieuwe bestuursagenda vast. De bestuursconferentie van najaar 2018 staat  in het teken van het maken van de nieuwe bestuursagenda.