Ga naar de inhoud

Extern zichtbaar worden: “Het verhaal van GGDrU”

“Het verhaal van GGDrU” vertelt over welk verschil wij maken voor de inwoners van de regio Utrecht en welke GGD wij zijn. Op basis van het verhaal zijn gezamenlijk ambities, doelstellingen en kernwaarden geformuleerd, waardoor GGDrU zichtbaarder wordt.

Voor de inwoners van regio Utrecht en toekomstige generaties werken wij, samen met anderen, aan een gezond en veilig leven. Aan een samenleving waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen en gezonde keuzes te maken.

We leveren een bijdrage aan vijf maatschappelijke effecten:

  1. Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar
  2. Een gezonde en veilige start voor elk kind
  3. Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien
  4. Iedereen kan meedoen
  5. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden

We willen dat ons werk aansluit bij wat inwoners doen en nodig hebben voor een gezond leven. Wij gaan er daarbij van uit dat zij de regie over hun leven voeren en omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. Dit noemen we positieve gezondheid. Het is het uitgangspunt in ons werk. Maar als het leven zo tegenzit dat het even niet lukt om zelfredzaam te zijn dan bieden we ook een vangnet.

Onze kernwaarden

Als organisatie zijn we zichtbaar, onafhankelijk, eigentijds, verbindend en alert. Dit zijn onze kernwaarden, hierop kunnen we altijd worden aangesproken.

Zichtbaar

Inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners weten waar we voor staan en weten ons te vinden. We zijn zichtbaar in de wijken, buurten en scholen in onze regio.

Onafhankelijk

We vervullen belangrijke adviserende en toezichthoudende rollen. Dit doen we altijd vanuit een onafhankelijke positie, vanuit onze deskundigheid en kernwaarden.

Eigentijds

De wereld verandert snel en wij veranderen mee. We gebruiken digitale middelen zodat we inwoners op een eigentijdse manier informeren. We spijkeren onze kennis bij, houden trends in de gaten en ontwikkelen nieuwe projecten voor een veiliger en gezonder leven.

Verbindend

We zoeken naar verbinding in onze contacten met inwoners. Dit kunnen kinderen en hun ouders zijn, maar bijvoorbeeld ook reizigers of senioren.

Samen met andere organisaties bundelen we onze krachten, want samen staan we sterker tegenover problemen als armoede, kindermishandeling, druggebruik, eenzaamheid en depressie.

Alert

We signaleren gezondheidsrisico’s alert en adviseren hierover. Zo zorgen we dat gezondheidsproblemen snel worden opgelost of zelfs worden voorkomen.