Ga naar de inhoud

Bestuursagenda 2016 - 2019

In het najaar van 2016 stelde het Algemeen Bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) de bestuursagenda 2016-2019 vast. Deze bestuursagenda is de bestuursopdracht die het bestuur geeft aan de Directeur Publieke Gezondheid en via haar aan GGDrU voor de periode 2016-2019.

De bestuursagenda 2016-2019 gaat uit van twee speerpunten die het Algemeen Bestuur heeft geformuleerd. Deze speerpunten moeten leiden tot een heldere koers, met dito missie en kernwaarden; gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde.

In de bestuursagenda zijn deze twee speerpunten geformuleerd: