Ga naar de inhoud

Inwerkdossier

Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat wij doen. Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. We hebben een positieve blik op gezondheid: we kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn. GGDrU is aan de slag voor een gezonde en veilige regio Utrecht.

Onze organisatie groeide door diverse fusies de afgelopen jaren in korte tijd fors. Medewerkers kennen te vaak alleen hun eigen werk. Dit is best te verklaren vanuit onze historie, maar past niet meer in het huidige veranderde gezondheidslandschap waar integraal werken nodig is. Er is behoefte aan een duidelijk beeld bij iedereen in de organisatie van ‘waar je van bent’ als GGDrU. Daarom schreven wij in 2017 "Het Verhaal van GGD regio Utrecht." Dit verhaal leest u hier.