Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Bestuursagenda: richting voor de komende jaren

GGD regio Utrecht wil als de gezondheidsdienst van en voor de 26 gemeenten in de regio werken vanuit een meerjarenkader waarin de maatschappelijke waarde waaraan GGDrU bijdraagt herkenbaar en bepalend is. Het bestuur en de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) geven dit vorm met een bestuursagenda met een looptijd van maximaal vier jaar. Deze bestuursagenda is de opdracht die het bestuur geeft aan de DPG en via haar aan GGDrU. Per periode geeft de bestuursagenda richting aan de dienstverlening van GGDrU, gevoed vanuit maatschappelijke waarde. De bestuursagenda 2019-2023 legt vooral inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die we vanuit onze maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke gezondheid) doen.

Prioriteiten bestuursagenda 2019–2023

  • Kansrijk opgroeien
  • Gezonde leefomgeving
  • Langer gelukkig en gezond zelfstandig
  • Eigentijds besturen
  • Doorontwikkeling interne organisatie

Bestuursagenda in relatie tot ontwikkelingen

De bestuursagenda 2019-2023 staat niet op zichzelf, de agenda sluit aan bij en is onderdeel van ontwikkelingen, netwerken en publicaties op regionaal en nationaal niveau. Belangrijk daarin zijn bijvoorbeeld de Health Hub Utrecht waar alle partners met elkaar werken aan een gezond en gelukkig leven voor de inwoners in 2030. GGDrU is actief betrokken bij de Health Hub, met name bij het onderdeel preventie. En denk aan het Nationaal Preventieakkoord waarin meer dan zeventig partijen samen aan de slag gaan om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Belangrijk zijn ook de decentralisaties in het sociaal domein waar gemeenten en hun partners, waaronder GGDrU, volop mee bezig zijn. Richtinggevend voor ons zijn publicaties zoals van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur over de stad als gezonde habitat, van de WRR over een perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, en van de taskforce van VWS over de juiste zorg op de juiste plek. Al deze ontwikkelingen geven richting. GGDrU wil hiervan een vertaalslag maken die passend is bij onze regio en lokale inkleuringen.

Terugblik bestuursagenda 2016-2019

De opdracht van het bestuur voor GGDrU in de bestuursagenda 2016-2019 was om, naast de maatschappelijke opdracht die we vanuit de wet Publieke Gezondheid uitvoeren, de externe zichtbaarheid van GGDrU te vergroten en de interne cohesie in de organisatie te versterken.

Extern zichtbaar worden heeft GGDrU gedaan met het ontwikkelen van “Het verhaal van GGDrU”. Dat vertelt welk verschil wij maken voor de inwoners van de regio Utrecht en wat voor GGD wij zijn. Op basis van het verhaal zijn gezamenlijk ambities, doelstellingen en kernwaarden geformuleerd, waardoor GGDrU zichtbaarder wordt. De ambities van GGDrU zijn:

  • Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar.
  • Een gezonde en veilige start voor elk kind.
  • Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.
  • Iedereen kan meedoen.
  • Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

Kernwaarden van GGDrU zijn: zichtbaar, onafhankelijk, eigentijds, verbinden en alert.

Voor het versterken van de interne cohesie gebruikten we “Het verhaal van GGDrU” voor het ontwikkelen van de organisatie-identiteit, het ontwikkelen van passend leiderschap en het aanpassen van de organisatie aan de maatschappelijke opdracht; een dienende structuur maken.

Om een stevig fundament te bouwen voor de twee speerpunten startte parallel het traject “De basis op orde” zodat de GGD zich zo ontwikkelt dat hij toekomstbestendig is, past in een netwerkomgeving, beweeglijk en veerkrachtig wordt en in dialoog invulling geeft aan de rol van de GGD als vertrouwde adviseur van gemeenten. Dat traject loopt door in de volgende bestuursperiode.

Actieprogramma en concrete uitwerking

De prioriteiten van de bestuursagenda 2019-2023 werken we uit in een actieprogramma. De activiteiten in het actieprogramma zullen deels maatwerk bevatten, en deels bestaan uit het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht vanuit de Wet publieke gezondheid (de wettelijke taken die we sowieso al uitvoeren). De bestuursagenda geeft ook richting aan de inhoud van de begroting van GGDrU. Concrete voorstellen voor aanpak en financiering volgen in het actieprogramma en de begrotingen binnen de periode van de bestuursagenda.