Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Bestuursagenda 2019 - 2023

 

GGD regio Utrecht (GGDrU) is aan de slag voor een gezonde en veilige regio Utrecht. Een regio van gezonde inwoners, in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde economie. Waar iedereen kan meedoen en iedereen zich thuis mag voelen. 

In onze regio hebben mensen een passende baan of opleiding, of zijn op een andere manier actief betrokken bij de samenleving. Je kunt er prettig wonen in een schone omgeving en met zo min mogelijk overlast. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl en aanzet tot beweging. Met plekken voor recreatie en cultuur, ontmoeting en rust. Waar duurzaamheid de norm is en aandacht voor gezondheid van de huidige en toekomstige generaties. Een gezonde leefomgeving vereist goede samenwerking op tal van beleidsterreinen, betrokken inwoners en mensen uit het bedrijfsleven die actief meedenken en meedoen. Die betrokkenheid zien we in steeds grotere variëteit: inwoners die bijdragen aan een gezonde leefomgeving met behulp van technologische ontwikkelingen zoals slimme apps en domotica. Dit alles maakt dat GGD regio Utrecht werkt vanuit de gedachte: Gezondheid als sleutelfactor in alle beleid.

Visie op publieke gezondheid

GGDrU gaat uit van een interactief gezondheidsbegrip zoals Huber dat definieert. Kort gezegd komt dat neer op: beschouw gezondheid als het hebben van een goede aansluiting van het individu op de leefomgeving (inclusief arbeidsmarkt, sociale relaties etc.). Deze gedachte volgend, spreken we van gezondheid in de vorm van zo optimaal mogelijke fysieke, mentale en sociale aansluiting.

De sociaaleconomische situatie waarin mensen verkeren, bepaalt voor een belangrijk deel hun gezondheidssituatie. We worden gemiddeld steeds ouder en ons leven telt steeds meer gezonde jaren. Minder positief is dat goede gezondheid niet gelijk verdeeld is over de Nederlandse bevolking. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter en negentien jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding en inkomen. Het SCP berekende dat één op de acht kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Kortom; de kans op een gezond leven is niet voor iedereen gelijk. GGDrU gaat uit van het belang van het verkleinen van verschillen in gezondheid.

In de visie van GGDrU versterken  gezondheid en participatie elkaar. Gezondheid is zowel doel op zich als middel, bijvoorbeeld om mee te kunnen doen. Gezondheid is van invloed op het dagelijks functioneren in het werk of op school. Andersom is het hebben van werk of het volgen van een opleiding van grote invloed op gezondheid en het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden.

Gezondheid en preventie zijn sleutelwoorden in alles wat wij als GGD doen. Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. We hebben een positieve blik op gezondheid: we kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn.

Publieke gezondheidsinterventies en -acties moeten zich richten op het includeren, het laten meedoen, van iedereen. Het bereiken van situaties waarbij mensen kunnen meedoen, ook als (en misschien wel juist omdat) ze bijzonder zijn. Daarbij richten we de inspanning niet alleen op het individu, die bijzonder is, maar ook en vooral op de groep. Daarmee is GGDrU op de goede weg; door bij de uitvoering van het basispakket in te steken op het verkleinen van verschillen in gezondheid en op gezondheid als een relatief begrip. Op deze manier draagt GGDrU substantieel bij aan het realiseren van kansen in het leven van mensen.