Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Bestuur

 

Wethouders van de 26 gemeenten in de regio Utrecht vormen het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD. Meestal zijn deze wethouders de portefeuillehouders volksgezondheid in hun gemeente.
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit zeven personen en is samengesteld uit afgevaardigden van de vijf regionale adviescommissies, de voorzitter van de bestuurscommissie Midden-Nederland en de voorzitter; de wethouder van de gemeente Utrecht.

Algemeen Bestuur

De GGD is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen 26 gemeenten in de regio Utrecht. Wethouders van de 26 gemeenten, in de regel de portefeuillehouders volksgezondheid, vormen het Algemeen Bestuur van de GGD. Zij vergaderen zo’n vijf keer per jaar. Het Algemeen Bestuur kent vijf regionale adviescommissies, voor iedere regio één. Het Algemeen Bestuur laat zich adviseren door de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering.

De vergaderdata van het AB in 2022

Worden hier gedeeld wanneer deze bekend zijn.

Bestuurscommissie

De Bestuurscommissie Midden-Nederland (BC) wordt gevormd door de 25 portefeuillehouders uit de vijf regio’s (exclusief gemeente Utrecht) die de GGD kent. Met ingang van 29 september 2016 zijn de voorheen separate vergaderingen van AB en BC gecombineerd tot één gezamenlijke vergadering. De AB- en BC-leden vergaderen zo’n vijf keer per jaar.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse aansturing van de GGD en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor. Dit Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven personen en is samengesteld uit afgevaardigden van de vijf regionale adviescommissies, de voorzitter van de bestuurscommissie Midden-Nederland en de voorzitter, de wethouder van de gemeente Utrecht. Zij vergaderen ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn besloten.

De vergaderdata van het DB in 2022

Worden hier gedeeld wanneer deze bekend zijn.

Overzicht van de DB-leden:

Dhr. E. Eerenberg (wethouder in Utrecht) Voorzitter
Mw. L. van Aalst (wethouder in Soest) Vice-voorzitter
Dhr. M. Beek (wethouder in Veenendaal) Kansrijk Opgroeien
Dhr. M. Fluitman (wethouder in Zeist) Penningmeester
Dhr. M. Tigelaar (wethouder in Amersfoort) Gezonde Leefomgeving
Dhr. M. Verweij (wethouder in Vijfheerenlanden) Actuele en bijzondere ontwikkelingen
Mw. H. Veneklaas (wethouder Stichtse Vecht) Langer gelukkig en gezond zelfstandig.