Ga naar de inhoud
Zoeken

Ventileren op scholen in tijden van COVID-19

Voor een gezond binnenmilieu is goede ventilatie belangrijk. Dit geldt in het bijzonder voor ruimtes waar veel mensen zich bevinden, zoals op scholen. In slecht geventileerde ruimtes hopen verontreinigingen en ziekteverwekkers zich op en dit kan van invloed zijn op de gezondheid van de mensen die in de ruimte aanwezig zijn.

Goede ventilatie is dus altijd belangrijk. En hoewel ventilatie geen belangrijke rol lijkt te spelen in de verspreiding van specifiek het coronavirus, zijn er wel enkele aanvullende ventilatieadviezen opgesteld. Minister Slob heeft hier op 12 augustus een toelichting op gegeven. In dit nieuwsbericht geven wij een aantal praktische tips en adviezen waar je op school rekening mee kunt houden.  

Hoe ventileer je goed?

Bij een goede ventilatie wordt er continu vervuilde lucht afgevoerd, en frisse lucht aangevoerd. Voor een goede ventilatie adviseren we het volgende:  

 • In geval van natuurlijke ventilatie staan altijd enkele ramen op een kier. Bij voorkeur ramen aan twee zijden van een lokaal (dwarsventilatie).  
 • Zet de ventilatieroosters in de ramen altijd open en zorg dat ze schoon zijn.
 • In geval van mechanische ventilatie adviseren we aan scholen en hun installateur: 
 1. Zorg dat er voldoende ventilatiecapaciteit is in de ruimtes, minimaal volgens de eisen van het Bouwbesluit. Hou daarbij rekening met het maximum aantal personen in een ruimte.  
 2. Zorg voor goed onderhoud van het ventilatiesysteem. Bij vervuilde roosters, filters of leidingen, neemt de capaciteit van het systeem af.  
 3. Laat het ventilatiesysteem continu aan staan en stel hem eventueel in op de maximale capaciteit.  
 4. Specifiek voor COVID-19: Onderzoek of er sprake is van recirculatie binnen een ruimte. Indien dit het geval is, geldt het advies om dit uit te zetten.  Let op: het uitzetten van de centrale recirculatie kan leiden tot problemen met de koel- of verwarmingsinstallatie van het gebouw. Uw installateur kan hier meer over zeggen en adviseren.  
 • In alle gevallen: Lucht regelmatig de ruimtes door ramen en deuren 15 minuten wijd open te zetten. Bijvoorbeeld in pauzes en tussen lesuren. 
 • Specifiek voor COVID-19 is het advies om geen gebruik te maken van apparaten die sterke luchtstromen veroorzaken, zoals (zwenk)ventilatoren of mobiele airco’s. (https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19)

Hoe weet je of een ruimte goed geventileerd is?

Aan de hand van de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de lucht kan gemeten worden hoe goed er geventileerd wordt. Dit kan gedaan worden met een CO2-indicator meter.* Zorg dat het CO2-gehalte in ieder geval lager is dan 1200 ppm. Wordt het gehalte tijdelijk toch hoger? Doe dan een extra raam of deur open.  

Overige maatregelen tegen COVID-19

Nog belangrijker dan ventileren, blijven de overige maatregelen tegen COVID-19. Dat betekent:

 • Bij klachten passend bij COVID-19 (zoals verkoudheid) blijven leerlingen en leerkrachten thuis. 
 • Was regelmatig de handen met water en zeep.  
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leerkrachten (alleen voor VO), en leerkrachten onderling. 

De maatregelen veranderen regelmatig, voor de actuele maatregelen wordt verwezen naar de volgende link: RIVM covid-19/kinderen

Wat kunt u doen?

Het ministerie van OCW heeft de informatie en instructies op een rij gezet: informatie over de ventilatie van schoolgebouwen

Los van COVID-19 zijn de volgende handige hulpmiddelen voor scholen beschikbaar:

Wat kan de GGD voor u doen?

De scholen die nu contact zoeken verwijzen wij naar weeropschool.nl en we adviseren alle informatie goed door te lezen en de genoemde acties uit te voeren.  

Zie ook: Landelijk GGD advies ventilatie op scholen

Wanneer u daarna nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met GGD regio Utrecht via het telefoonnummer 030-630 54 00 

 1. Let op: Plaats de CO2-meter niet direct in de luchtstroom van ramen, deuren of mechanische ventilatiekanalen.  
 2. Lees de bijsluiter van de meter goed door. De meeste meters moeten regelmatig  gekalibreerd worden door de meter een tijdje buiten of in een open raam te zetten.