Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Uitbreiding aantal testbussen in de regio

 

Vanaf 1 oktober worden er meer mobiele testbussen ingezet om in de regio Utrecht coronatesten af te nemen. Naast de grotere vaste testlocaties in Amersfoort, Utrecht, Veenendaal en kleine locaties in Overvecht en Woudenberg, krijgen de meeste gemeenten in de regio een mobiele testlocatie. Inwoners met corona gerelateerde klachten kunnen op vaste dagen en tijden, met en zonder afspraak terecht op alle testlocaties.

Fijnmazig testen is niet nieuw in de regio. In november 2020 werd al gestart met een pilot met 3 testbussen. Omdat een aantal vaste testlocaties werd gesloten wordt het aantal mobiele bussen uitgebreid. Door dichtbij inwoners te testen wordt de drempel om een test te laten afnemen zo laag mogelijk gehouden. Op iedere testlocatie is vrije inloop mogelijk, veel testmogelijkheden bevinden zich op A-locaties qua zichtbaarheid en toegankelijkheid. De bus staat op vaste dagen en dagdelen in de gemeenten. Ook is op iedere locatie de mondspoeltest  beschikbaar voor volwassenen en kinderen waarbij de reguliere neus-keelafname niet of lastig uit te voeren is. Dit geldt ook voor de bussen. Lees meer informatie over de mondspoelkit in ons nieuwsbericht.
 
De planning van de bussen is te vinden op de website via www.ggdru.nl/coronatest. Deze planning is tot en met 9 oktober van kracht en wordt daarna eventueel aangepast. 
 
Naast de mobiele bussen wordt gewerkt aan het openen van een aantal fijnmazige vaste testlocaties in winkelgebieden. Naar verwachting openen deze locaties midden oktober. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. 
 
De GGDrU testlocaties nemen alleen testen af bij klachten. Testen voor toegang kan niet bij de GGD. Kijk voor meer informatie www.testenvoortoegang.org.