Ga naar de inhoud

Regionale pilots monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West-Brabant

decoratief

De laatste jaren is het aantal overlast gevende incidenten door personen met verward gedrag toegenomen. Tot op heden is het onduidelijk wat de aard en omvang van deze problematiek is. Dit staat adequate preventie en een sluitende ketenaanpak in de weg. In pilots in de GGD-regio’s Utrecht en West-Brabant is geprobeerd regionaal de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek in beeld te brengen.

In Nederland bieden verschillende bronnen informatie over mensen met verward gedrag, zoals bijvoorbeeld registraties bij de politie, GGD meldpunten, en regionaal ambulancevervoer. Op basis van een aantal van deze bronnen is in pilots in de GGD-regio’s Utrecht en West-Brabant geprobeerd om regionaal de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek in beeld te brengen.  

De regionale pilots zijn in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het RIVM, het Trimbos-instituut, GGD regio Utrecht, GGD West-Brabant en de Praktijk Index. De bedoeling van de pilots is de verdere ontwikkeling van gemeentelijk of regionaal beleid met cijfers en informatie te ondersteunen. 

Belangrijkste bevindingen 

De pilots hebben duidelijk gemaakt dat ‘de’ persoon met verward gedrag niet bestaat. De groep mensen met verward gedrag is heel divers en vaak kunnen meerdere soorten problemen het gedrag veroorzaken. Dit betekent dat ondersteuning en zorg moet aansluiten bij de diversiteit van de problematiek. Verder blijkt dat het aantal registraties hoger is dan het aantal geregistreerde personen. Het aantal personen met verward gedrag wordt dus overschat als alleen naar de registraties wordt gekeken, bijvoorbeeld omdat zij meerdere keren in dezelfde bron geregistreerd staan.  

Meer informatie of verder lezen: